Utlån av kunstnerbolig

Profesjonelle kunstnere fra inn- og utland kan søke om gratis opphold i en til to uker i kunstnerbolig. Tilbudet gjelder for perioden juni - oktober.

Søknadsfrist: 15. mars 

Søknadsskjema

Søknadsskjema for kunstnerbolig blir gjort tilgjengelig ca en måned før søknadsfristen. 

Formål med ordningen

Ordningen skal gi kunstneren mulighet til å videreutvikle seg innenfor sitt kunstfelt ved å kunne arbeide systematisk over tid med selvvalgt prosjekt. Det stilles ingen krav til produksjon under oppholdet.

Det er ikke anledning med overnattingsgjester med unntak av ektefelle/samboer/partner og barn under 18 år. Andre artister/kunstnere som det ønskes samarbeid med under oppholdet som går ut over én dag må søke om eget opphold. 

Hvilke kunstnerboliger som tilbys kan variere.

Hvem kan søke?

Tilbudet gjelder for profesjonelle kunstnere innen alle kunstarter.  

Prioriteringskriterier

  1. kunstnere som ikke har benyttet seg av ordningen tidligere
  2. kunstnere med tilhørighet til Rogaland
  3. fylkeskommunen vil etterstrebe at alle kunstarter (musikk, litteratur, visuell kunst, og scenekunst) er representert ved hver tildeling

Kunstnerboligene ved Obrestad fyr

Les mer kunstnerbolig og hybel ved Obrestad fyr i Hå kommune.

Kunstnerboligene ved Utsira fyr

Les mer om kunstnerbolig og fyrmesterboligen ved Utsira fyr i Utsira kommune.

Retningslinjer for tildeling av kunstnerbolig