Utlån av kunstnerbolig

Rogaland fylkeskommune tilbyr kunstnere fra inn- og utland muligheten til gratis opphold i én til to uker fra og med juni til og med oktober. 

Formål med ordningen

Kunstnerbolig-ordningen skal bidra til at kunstnere videreutvikler seg innenfor sitt kunstfelt ved å kunne arbeide systematisk over tid med selvvalgt prosjekt. Oppholdet er gratis for kunstneren. Det er ikke anledning med overnattingsgjester med unntak av ektefelle/ samboer/partner og barn under 18 år. Hvilke boliger som tilbys opphold i fra år til år vil kunne variere.

Rogaland fylkeskommune tilbyr:

  • Kunstnerbolig og hybel ved Obrestad fyr i Hå kommune.
  • Kunstnerbolig ved Utsira fyr i Utsira kommune.
  • Leiligheten Bølgen ved havnen i Nordevågen i Utsira kommune.

Hvem kan søke?

For å søke på ordningen må du kunne dokumentere profesjonell yrkesmessig virksomhet som kunstner gjennom utdannelse og/eller praksis (eks. utstillinger, forestillinger, tekstutgivelse, musikkutgivelse).

Kunstnerboligene er tilgjengelig for kunstnere innen alle kunstarter. Søkere fra Rogaland blir prioriterte.

Søknadsfrist

Søknadsfrist: 15. mars hvert år

Søknadsskjema for kunstnerbolig blir gjort tilgjengelig ca en måned før søknadsfristen. 

Retningslinjer for tildeling av kunstnerbolig

Når er kunstnerboligene ledige?

Obrestad fyr

 Les mer om Obrestad fyr

Utsira fyr

 Les mer om Utsira fyr

Bølgen (Utsira)

 Les mer om Bølgen