Retningslinjer for tildeling av kunstnerbolig

Vedtatt i FT 24.10.2017-Sak 87/17

Søknadsfrist: 15. mars 2020

 

Last ned Retningslinjer for tildeling av kunstnerbolig (PDF, 62 kB)

Formål

Kunstnerbolig-ordningen skal bidra til at kunstnere videreutvikler seg innenfor sitt kunstfelt ved å kunne arbeide systematisk over tid med selvvalgt prosjekt. Oppholdet er gratis for kunstneren.

Rogaland fylkeskommune tilbyr kunstnere fra inn- og utland muligheten til opphold i 1 til 2 uker på Obrestad fyr (Hå kommune), Utsira fyr (Utsira kommune) eller Bølgen (Utsira kommune) fra juni til august per år. Hvilke boliger som tilbys opphold i fra år til år vil kunne variere.

Hvem kan søke om kunstnerbolig?

For å søke på ordningen må du kunne dokumentere profesjonell yrkesmessig virksomhet som kunstner gjennom utdannelse og/eller praksis (eks. utstillinger, forestillinger, tekstutgivelse, musikkutgivelse).

Kunstnerboligene er tilgjengelig for kunstnere innen alle kunstarter.

Generelle krav

Det stilles ingen krav til kunstproduksjon under oppholdet.

Kunstnerne skal utvise varsomhet med bygning og innbo. Skader som ikke følger av alminnelig bruk/slitasje kan kommunen kreve erstattet utfra alminnelige erstatnings- regler.

Prioriteringskriterier

  • Kunstnere som ikke har benyttet seg av ordningen tidligere vil ha prioritet.
  • Kunstnere med tilhørighet til Rogaland vil bli prioritert.
  • Fylkeskommunen vil etterstrebe at alle kunstarter (musikk, litteratur, visuell kunst, teater, dans og annet) er representert ved hver tildeling.

Søknadsprosedyre

Søknad om kunstnerbolig fremmes elektronisk via fylkeskommunens nettbaserte søknadsskjema, og må inneholde dokumentasjon på profesjonell yrkesmessig virksomhet som kunstner.

Er det mange søkere som ønsker samme uke evt. kunstnerbolig forbeholder fylkeskommune seg retten til å fordele etter faglig skjønn.

Ufullstendige søknader vil ikke bli behandlet.

Klageadgang

Etter Forvaltningsloven er vedtak å anse som enkeltvedtak. Søker har derfor rett til å klage på vedtaket. Klagefristen er tre uker fra melding om vedtak er mottatt.