Tilskudd til opplæring i bedrift

Lærebedrifter får utbetalt tilskudd for å gi opplæring. Lærlingens alder, skolebakgrunn og lærefag påvirker beløpet. Tilskuddet utbetales en gang per halvår.

Basistilskudd 1

Basistilskudd 1 gjelder for lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater med opplæringsrett. For en lærling eller lærekandidat utbetales det maksimalt 175 882,- kroner for ett år med opplæring. Det gis ikke tilskudd for verdiskapningsdelen av læretiden, men tilskuddet fordeles jevnt over hele læretiden i bedrift. Tilskuddet forutsetter at det er en godkjent lærekontrakt eller opplæringskontrakt, det utbetales tilskudd fra den dato som settes som læretidsstart.

Basistilskudd 2

Lærlinger, lærekandidater, praksisbrevkandidater og kandidater for fagbrev på jobb som har fylt 21 år eller som tidligere har oppfylt retten sin til videregående skole gir basistilskudd 2. Det blir utbetalt 5 728 kroner per måned for hele læretiden i bedrift.

Det utbetales normalt ikke tilskudd i fag hvor det er krav om tre år i skole før opplæring i bedrift. Dette er fordi det kun er verdiskapningsdelen som gjenstår. Unntatt fra dette er maritim elektrikerfaget og flyfagene. 

For kandidater i små og verneverdige fag som er over 21 år eller som tidligere har oppfylt retten sin til videregående opplæring utbetales det 9 742 kroner per måned.

Satser lærlinger, praksisbrevkandidater og kandidater for fagbrev på jobb 2023