Dekning av utgifter til gjennomføring av 2. gangs prøve

I henhold til forskrift til opplæringsloven §3-56 har fylkeskommunen ansvar for å dekke utgifter som lærebedriften har til gjennomføring av ny prøve, dersom kandidaten ikke består på første forsøk.

Det er kun utgifter til gjennomføring av prøven som dekkes, eventuelle tiltak i forkant av prøve for eksempel opptrening til ny prøve, omfattes ikke av denne tilskuddsordningen.

Alle søknader må ha en utfyllende søknadstekst som beskriver hvilke utgifter søknadsbeløpet skal dekke. Dersom søknadsbeløpet overstiger kr 5000,- må det legges ved detaljerte kostnadsspesifikasjoner på utgiftene som skal dekkes, for eksempel kopi av faktura for innkjøpt utstyr eller leie av prøvestasjon.

Eksempel på søknadstekst ved prøveutgifter under kr 5000,- (PDF, 71 kB) 

Eksempel på søknadstekst og vedlegg ved prøveutgifter over kr 5000,- (PDF, 92 kB) 

Det er kun ansvarlig kontraktspart som kan sende inn søknad om dekning av utgifter, det vil si at opplæringskontor må søke på vegne av sine medlemsbedrifter – frittstående lærebedrifter søker direkte til fylkeskommunen.

Ved innvilget søknad vil søknadsbeløp utbetales til samme kontonummer som benyttes til ordinært lærlingtilskudd.

Søknadsskjema