Trenger dere støtte til energitiltak?

Ønsker din organisasjon å installere varmepumper, solceller eller andre energitiltak? Nå kan du søke om støtte til energitiltak i bygg som eies og drives av din frivillige organisasjon. 

Bedehus. Foto - Klikk for stort bildeOgna Bedehus fikk i 2023 støtte til å skifte LED-belysning.jpg Jarl Sirevåg

Frivillige lag og organisasjoner faller ofte utenfor støtteordninger som skal gjøre det lettere å gjennomføre energibesparende tiltak. Fylkestinget vedtok derfor i 2022 at det skulle etableres en ordning som gir støtte til tiltak som reduserer behovet for innkjøpt energi. Det gjenstår nå seks millioner kroner i ordningen.

Søknadsfrist

Søknadsfristen er 9. april 2024. 

Les mer om retningslinjene og søk tilskudd til energitiltak

Disse fikk støtte i 2023

Vinduer, solceller, ventilasjonsanlegg og LED-belysning var blant tiltakene som fikk støtte i 2023. Se full oversikt over hvem som fikk tilskudd i tabellen.

Tilskudd til energitiltak for frivilligheten 2023
Søker Tiltak Tildelt beløp i kroner
Moi Indremisjon Nye glass i Moi Bedehus 123 315
Stavanger Seilforening Varmepumper 62 500
Stavanger Frimurerloger Installasjon av nytt ventilasjonsanlegg med varmegjennvinning 150 000
Riska Bedehus Installasjon av solceller 89 375
Hundvåg idrettslag Vannbåren varme i klubbhus 150 000
Stavanger roklubb Energitiltak i nybygg 150 000
Bø bedehus Solceller 70 000
Rogaland Røde kors Bytte ut tradisjonelle termostatstyrte panelovner i bygget med wifi-styrte panelovner. 35 000
Madlaspeiderne Installering av varmepumpe for bedre utnyttelse av energi til oppvarming. 20 594
IL Havdur Skifte vinduer 150 000
Camp 773 leirsted Varmestyring og varmepumper 148 683
Midtbygdens idrettslag Installering av solceller på nytt klubbhus 144 222
Undheim idrettslag LED-lys på kunstgressbanen 100 000
Erfjord grendalag Skifte vinduer 150 000
Ogna Bedehus LED-belysning 150 000
Rosseland Ballklubb Installasjon av solceller og LED-lys 150 000
Rogaland Røde Kors Energitiltak Svanevatn 72 187
Sameiet Lyngmyr skytebane og idrettsanlegg Innkjøp av varmepumper 51 650
Totalt 1 967 526