Over 1,9 millioner til energitiltak

Installasjon av solceller, varmepumper og LED-belysning er blant de 18 tiltakene som får støtte til energitiltak.

Camp 773 leirsted. Foto - Klikk for stort bildeCamp 773 på Jørpeland har fått innvilget støtte til varmestyring og varmepumper.

Tilskuddsordningen er en engangsbevilgning med ramme på syv millioner kroner. Formålet med tilskuddsordningen er å bidra til at frivillige lag og organisasjoner i Rogaland i større grad kan gjennomføre tiltak i egne bygg som reduserer behovet for innkjøpt energi.

Det kom inn 20 søknader, hvorav 18 oppfylte kriteriene og fikk støtte. 

Blant de som får støtte, er Moi Indremisjon som skal skifte ut vinduene i Moi Bedehus. En beregning fra NorDan viser at tiltaket vil gi en årlig energibesparelse på 5710kWh. Camp 773 får 148 683 kroner til å installere varmestyring og varmepumper i deres fire bygg. Leirplassen de drifter er åpen for alle, og har over 5000 overnattinger hvert år. 

Se oversikt over hvem som fikk tilskudd i tabellen under.

Tilskudd til energitiltak for frivilligheten 2023
Søker Tiltak Tildelt beløp i kroner
Moi Indremisjon Nye glass i Moi Bedehus 123 315
Stavanger Seilforening Varmepumper 62 500
Stavanger Frimurerloger Installasjon av nytt ventilasjonsanlegg med varmegjennvinning 150 000
Riska Bedehus Installasjon av solceller 89 375
Hundvåg idrettslag Vannbåren varme i klubbhus 150 000
Stavanger roklubb Energitiltak i nybygg 150 000
Bø bedehus Solceller 70 000
Rogaland Røde kors Bytte ut tradisjonelle termostatstyrte panelovner i bygget med wifi-styrte panelovner. 35 000
Madlaspeiderne Installering av varmepumpe for bedre utnyttelse av energi til oppvarming. 20 594
IL Havdur Skifte vinduer 150 000
Camp 773 leirsted Varmestyring og varmepumper 148 683
Midtbygdens idrettslag Installering av solceller på nytt klubbhus 144 222
Undheim idrettslag LED-lys på kunstgressbanen 100 000
Erfjord grendalag Skifte vinduer 150 000
Ogna Bedehus LED-belysning 150 000
Rosseland Ballklubb Installasjon av solceller og LED-lys 150 000
Rogaland Røde Kors Energitiltak Svanevatn 72 187
Sameiet Lyngmyr skytebane og idrettsanlegg Innkjøp av varmepumper 51 650
Totalt 1 967 526