Nye tilskudd til energitiltak for frivilligheten

Nå kan frivillige lag og organisasjoner i Rogaland søke om støtte til energisparingstiltak i egne bygg. 

Hytte. Foto - Klikk for stort bildeStranddalen turisthytte er selvforsynt med strøm fra solen. Ingeborg Buer Søndenå

– Behovet for energiomstilling er stort, men for mange frivillige organisasjoner er det økonomisk krevende å gå i gang med gode energitiltak. Vi er derfor veldig glade for å nå ha fått på plass to tilskuddsordninger som skal gjøre det lettere å gjennomføre slike tiltak, sier fylkesordfører Marianne Chesak.

Varierende og tidvis skyhøye strømpriser har medført økt interesse og behov for å redusere elektrisitetsforbruk hos både husholdninger og bedrifter. Mange av disse har benyttet seg av støtteordninger som har gjort det lettere å gjennomføre energibesparende tiltak.

Faller utenfor eksisterende støtteordninger

Frivillige lag og organisasjoner faller i stor grad utenfor de samme støtteordningene. I fjor vedtok derfor Fylkestinget at det i 2023 skulle etableres en ordning som gir støtte til energiøkonomiserende tiltak for frivilligheten.

Det har resultert i to tilskuddsordninger som retter seg mot henholdsvis kartlegging av energibruk i egne bygg, og gjennomføring av tiltak som reduserer energibruk eller bidrar til lokal produksjon av fornybar energi. Det er satt av 8 millioner kroner til ordningene som en engangsbevilgning.

Tilskuddsordning for energikartlegging

For organisasjoner som har behov for ekstern assistanse til å finne ut hvilke tiltak som kan gi mest energisparing, er det laget en tilskuddsordning for energikartlegging. Organisasjoner kan gjennom ordningen få støtte til å engasjere eksterne rådgivere som lager en rapport over ulike energitiltak for bygget. Det er satt av én million kroner til ordningen.

Les mer om tilskuddsordning for energikartlegging

Tilskuddsordning for gjennomføring av energisparings- eller energiproduksjonstiltak

I den andre ordningen vil det bli gitt tilskudd til konkrete tiltak som bidrar til redusert energibruk eller økt lokal fornybar produksjon i egen bygningsmasse. Det kan handle om en rekke ulike tiltak, som for eksempel alternative oppvarmingsmetoder og etterisolering, eller lokal energiproduksjon som solfangere og solceller.

Hvem som får tilskudd via ordningen, beror på hvor mye energi som spares eller produseres sett opp mot størrelsen på tilskuddet det er søkt om. Tilskuddsrammen er på syv millioner kroner.

Les mer om tilskuddsordning for energitiltak

Andre muligheter

Strømstøtte

Organisasjoner som ikke har mulighet til å søke på de nye fylkeskommunale ordningene, kan søke om støtte til å få dekket høye strømutgifter gjennom den statlige strømstøtteordningen for frivillige lag og organisasjoner. Ordningen forvaltes av Lotteri- og stiftelsestilsynet.

Les mer om strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner på lottstift.no

Solsats

Organisasjoner som ønsker mer informasjon om bruk av solenergi som solfangere eller solceller, kan ta kontakt med prosjektet Solsats som drives av Naturvernforbundet i Rogaland, Stavanger kommune og Rogaland fylkeskommune. Solsats gir organisasjoner i hele fylket gratis informasjon og veiledning om mulighetene for økt bruk av solenergi på egne bygg. 

Les mer om Solsats på Naturvernforbundets hjemmesider