Fiksefest, flomsonekart og sopprester

Elleve prosjekter får til sammen over 850 000 kroner i støtte til klimaomstilling.

Mann og kvinne holder sopp. Foto - Klikk for stort bildeTopp Sopp AS er en av bedriftene som mottar midler som skal bidra til klimatilpasning og klimagassreduksjon.

Tilskuddsordningen ble opprettet i 2021, og skal fremme klimaarbeidet i Rogaland, både klimatilpasning og klimagassreduksjon. Dette er en andregangsutlysning av midlene for 2023.  

Se hvem som fikk tilskudd i førstegangsutlysningen.

Besteforeldrenes klimaaksjon i Sør-Rogaland får støtte til å gjennomføre en gjenbruks- og fiksefest på Tou Scene. Målet er å spre kunnskap og skape engasjement om ansvarlig forbruk og produksjon, samt vise gleden ved å leve klimavennlig. 

Topp Sopp AS mottar 85 000 til å sette i gang et prosjekt der de bruker restmassen fra sopproduksjonen til å lage en jordblanding fri for torv. Den alternative jordblandingen vil kunne bidra til redusert utslipp ved at CO2-lagringen i naturlig torv ivaretas. 

Disse får støtte

Se full oversikt over tiltak som fikk støtte i tabellen under.

Tilskudd til klimaomstilling
Søker Tiltak Tildelt beløp i kroner
Terran AS Bruk av Glava - fra deponiproblem til klimaløsning 100 000
Sandnes kommune Etablering av klimagassregnskap og tiltaksanalyse 70 000
Besteforeldrenes klimaaksjon i Sør-Rogaland Gjenbruks- og fiksefest 18 750
Klepp kommune Flaumsonekart 90 000
Joakim Hetland/Bjelland AS Kunnskapsløft og klimatilpasning Bjelland 2023 90 000
Haugaland interkommunalt miljøverk Gjenbrukssenter på Haugalandet 70 000
Eigersund kommune Felles klimaplan for Dalane-kommunene 90 000
Stavanger kommune Pilotprosjekt for arbeidsmetodikk innen miljø- og bærefraftsataning i utomhusanlegg i kommunen 70 000
Karmøy kommune Pilotprosjekt åpning av Kvednaviksbekken 95 000
Topp Sopp As Jord-ring. Bruk av restmassen fra sopp produksjonen vår til å lage en jordblanding fri for torv 85 000
Kjell Ivar Ueland Prosjektering av bygg for oppsamling av metangass fra husdyrrom 75 000
Totalt 853 750