Reiseliv og opplevelser

Vi skal bidra til at Rogaland blir en attraktiv og bærekraftig helårsdestinasjon. Dette målet skal nås gjennom å utvikle opplevelser og aktiviteter basert på lokale natur- og kulturverdier samt tilgjengelig teknologi og kompetanse.  

Rogaland har et uforløst potensial innen reiseliv og turisme. Etter å ha vært som en “lillebror” å regne, opplevde regionen i 2019 å være vekstvinner i Norge på det internasjonale ferie- og fritidsmarkedet. Flere og flere utenlandske turister fikk opp øyene for det Rogaland har å by på. Nå har to år med pandemi endret alle forutsetninger for aktørene i reiselivsnæringen. Trenden som spås å være gjeldende i fremtiden - “safe space” - har fokus på sikkerhet, romslighet og aktiviteter. Turistene vil oppleve autentiske og genuine steder og være aktive utendørs i flotte omgivelser. De vil bli lengre på et sted, og bruke det som en base.  

Til tross for stengte grenser og en sterk nedgang i antallet turister, ser vi med stor glede stadig nye reiselivstilbud dukke opp. Vi har et mål om at gründere og etablerere i reiselivsbransjen skal gis best mulige forutsetninger for å lykkes, og vil stimulere til samarbeid med andre kommuner og relevante samarbeidspartnere innen reiselivsnæring. Koordinering og samarbeid er viktig for å sørge for at nye aktører finner de rette kontaktpunktene i næringslivet, klynger og i de offentlige.    

I en næringsregion som er i omstilling vil endringsvilje være viktig for å kunne tilpasse seg nye markeder og muligheter. Aktører som tidligere har drevet innen andre næringer, vender oppmerksomheten sin mot reiselivsnæringen i et forsøk på å bruke de ressurser de innehar på en annen måte. Fylkeskommunen har virkemidler i form av BIO-midler, som næringen kan søke om for å foreta en nødvendig kompetanseheving for å omstille seg eller foreta en vesentlig endring av bedriftens produksjon eller etablere seg på nye markeder.