Får støtte fra regionalt næringsfond

Hillevåg bydel i Stavanger - Klikk for stort bildeHillevåg bydel i Stavanger Stavanger kommune Stiftelsen Grønn by, Ryfylke IKS, DIH Oceanopolis og Haugesund kommune får 250 000 kroner hver i støtte fra Regionalt næringsfond i Rogaland.  

Regionalt næringsfond skal stimulere til næringssatsing i områder som har utfordringer med næringsutvikling. Prosjekter som mottar støtte må kunne forankres i regionale planer og strategier. Total ramme for tilskuddsordningen i 2021 er tre millioner kroner. 

Regional-, kultur- og næringsutvalget fordelte 28. mai 250 000 kroner til hver av disse fire søknadene:  

  • Stiftelsen Grønn by skal gjøre en kartlegging for å finne ut hvordan næringslivet i Hillevåg bydel i Stavanger skal utvikle seg. Arbeidet gjøres i forbindelse med Stavanger kommunes områdeplan for Hillevåg.  
  • Ryfylke IKS er i sitt andre år med prosjektet «Kompetanse Ryfylke» som handler om å kartlegge kompetanse- og utdanningsbehov. De skal også opprette et forum for veiledning og livslang læring i Ryfylke. Prosjektet fikk også støtte fra næringsfondet i fjor.  
  • Haugesund kommune skal lage en kompetansestrategi for Haugalandet, og skal i forarbeidet til denne gjennomføre en GAP-analyse.  
  • DIH Oceanpolis er et nasjonalt konsortium som vil søke om å bli godkjent som en av to-tre norske nasjonale European Digital Innovation Hubs (EDIH) som kan kvalifisere til å motta støtte på opptil en million euro fra EU i to-tre år. Prosjektet skal bidra til å styrke evnen til innovasjon og nyskaping ved hjelp av digitale verktøy og metoder. Fra Rogaland deltar Nordic Edge med partnerskapet Rogaland European Digital Innovation Hub (REDIH). 

Med tildelingen som ble vedtatt i regional-, kultur- og næringsutvalget 28. mai har Rogaland fylkeskommune har så langt gitt midler til følgende prosjekter i 2021: 

Regionalt næringsfond 2021
Prosjekt Innhold Tildelt beløp
Ryfylke IKS- Ryfylkealliansen Systematisk synliggjøring av næringsliv og muligheter i Ryfylke 250 000
Stavanger kommune Prosjekt Energihovedstaden 250 000
Hå kommune Læringsfabrikken Hubben 250 000
Region Stavanger Turismeproduktutvikling 100 000
Nlue Planet/Stiim Aqua Verdiskapingsanalyse 50 000
DIH Oceanpolis AS Digital Innovation Hub 250 000
Ungt Entreprenørskap Fylkesmesterskap for ungdomsbedrifter 50 000
Eigersund Næring og Havn KF Tilrettelegging for mastergrad i prosjektledelse - Dalanemodellen 100 000
Stiftelsen Grønn by Kartlegging av næringsliv i Hillevåg bydel, Stavanger 250 000
Haugesund kommune Kompetansestrategi for Haugalandet 250 000
Ryfylke IKS Kompetanse Ryfylke 250 000

Mer informasjon om Regionalt næringsfond i Rogaland

Til toppen