Ansvaret for vår felles kulturarv

KONTAKTPERSONER

Administrasjon

​Kate I. Syvertsen Konst. avd.leder Epost: kate.syvertsen@rogfk.no Mobil: 911 59 714 

Morten R. Larsen Stab og økonomi Epost: morten.r.larsen@rogfk.no Mobil: 410 46 970 

Jan G. Auestad Konst. seksjonsleder Epost:  jan.g.auestad@rogfk.no Mobil: 906 59 151

Nyere Tids kulturminner

Lars Riese Fagleder Epost: lars.riese@rogfk.no Telefon: 479 73 037 

Saksbehandlere Arkeologi

Leif Håvard Vikshåland Fagleder Epost: leif.havard.lundo.vikshaland@rogfk.no Mobil: 474 58 942

Arkeologiske Oppdrag

Marianne Enoksen Fagleder Epost: marianne.enoksen@rogfk.no Mobil: 480 07 932 

Fellesmagasinet (Åmøy)

Tor Magne Skaaren Driftsleder Epost: tor.magne.skaaren@rogfk.no Mobil: 918 84 915