Ansvaret for vår felles kulturarv

Arbeidet er bl.a. knyttet til forvaltning, forskning og formidling av ulike typer kulturminner. Dette skjer i samarbeid med kommuner, institusjoner, spesielt museer, og eierne av kulturminnene. 

I forvaltningsarbeidet skilles det mellom nyere tids kulturminner (etterreformatoriske) og automatisk fredede kulturminner (førreformatoriske). Det formelle skillet her går ved innføringen av reformasjonen i Norge i 1536. Kulturminner som er eldre enn dette er dermed automatisk fredet.

KONTAKTPERSONER

Administrasjon

​Kate I. Syvertsen (permisjon) Konst. avd.leder Epost: kate.syvertsen@rogfk.no Mobil: 911 59 714 

Morten R. Larsen Stab og økonomi Epost: morten.r.larsen@rogfk.no Mobil: 410 46 970 

Marianne Enoksen Konst. seksjonsleder Epost: marianne.enoksen@rogfk.no Mobil: 480 07 932 

Nyere Tids kulturminner

Lars Riese Fagleder Epost: lars.riese@rogfk.no Telefon: 479 73 037 

Saksbehandlere Arkeologi

Leif Håvard Vikshåland Fagleder Epost: leif.havard.lundo.vikshaland@rogfk.no Mobil: 474 58 942

Arkeologiske Oppdrag

Steinar Magnell Konst. Fagleder Epost: steinar.magnell@rogfk.no Mobil: 906 57 642 

Fellesmagasinet (Åmøy)

Tor Magne Skaaren Driftsleder Epost: tor.magne.skaaren@rogfk.no Mobil: 918 84 915