Formidling

En viktig del av å ta vare på kulturarven, er å formidle den. Fylkeskommunen har ansvar for en rekke skilting- og tilretteleggingsprosjekt knyttet til kulturminner. I forbindelse med Regional kulturmiljøplan, vil formidling være et satsingsområde. I tillegg til fysisk formidling, er også flere digitale løsninger under utvikling innen formidling av kulturminner. Ansatte i seksjonen har inngående kunnskaper om hele tidsdybden i kulturarven vår og formidler dette hver dag gjennom saksbehandling, møter og foredrag.

 

Artikkelliste