Kulturminner i kommunene

 

Kulturminnesøk er en nasjonal oversikt over automatisk fredete kulturminner og mange andre kulturminner.

I Rogaland har de fleste kommunene vedtatt kulturminneplaner som gir en god oversikt over viktige kulturminner i den enkelte kommuner. Fylkeskommunen og riksantikvaren bidrar med råd og veiledning til kommunene gjennom prosjektet «kulturminner i kommunene». ​

Oversikt over kulturminneplaner i Rogaland