Fartøyvernet i Rogaland - Rogaland fylkeskommune

Fartøyvernet i Rogaland

Eldre fartøy og sjøhus på Kortaneset i Haugesund - Klikk for stort bildeEldre fartøy og sjøhus på Kortaneset i Haugesund Ingvar Kristiansen  Det regionale ansvaret og engasjementet for fartøyvernet er først og fremst å bidra til å ta vare på et utvalg fartøy som er representative for den maritime kulturarven i Norge. Båten er en viktig del av kulturarven, og Rogaland er et av fylkene i landet som har flest fartøy med vernestatus.

Som pådriver for å ivareta et representativt utvalg fartøy i Rogaland, er vi veldig stolt av den formidable innsatsen som skjer lokalt av fartøyeierne. Uten denne innsatsen hadde det vært vanskelig å bevare fartøyene som kulturminner. Den flytende kulturarven vår tas vare på av ulike eiere – bestående av stiftelser, lag, museer, firma og private.  I den variert eier- og driftsstrukturen er en tydelig fellesnevner at fartøyvernet i stor grad opprettholdes av en omfattende frivillig innsats. En annen viktig fellesnevner for fartøyvernet er vern gjennom aktiv bruk. På den måten ivaretas både fartøyene og kunnskapen om bruken av dem. 

På landsbasis er rundt 250 fartøy gitt vernestatus gjennom frivillige avtaler med Riksantikvaren, mens 16 fartøy er freda. I Rogaland har vi 31 fartøy med vernestatus og 2 som er freda. Mer informasjon om disse fartøyene kan du finne på kulturminnesøk.  

På oppdrag fra Klima- og miljødepartementet har Riksantikvaren utarbeidet en nasjonal verneplan for fartøy (PDF, 8 MB)

På fartøyvernfeltet vil fylkene i Norge motta mer ansvar og oppgaver fra Riksantikvaren i løpet av 2020. Når det blir klart hva denne oppgaveoverføringen innebærer, vil Rogaland fylkeskommune supplere nettsidene våre med mer utfyllende informasjon.

Til toppen