Prøvestikking

Prøvestikking med vannsålding i bekk, Bokn kommune - Klikk for stort bildePrøvestikking med vannsålding i bekk, Bokn kommune Rogaland fylkeskommune

Vi søker etter steinalderboplasser ved å grave prøvestikk.

Steinalderboplasser er vanligvis ikke synlige på overflaten. Selv om boplassene den gang var kjennetegnet av telt eller hytter, opptrukne båter, ildsteder og annet, så er de aller fleste sporene nå råtnet bort. Som regel er det kun restene av steinredskapene som er tilbake, skjult under torven.

For å finne dem må vi grave prøvestikk: Ved hjelp av spade åpnes små ruter på ca. 40 cm x 40 cm. Vi graver så dypt at vi støter på berg, eller til vi er sikre på at det ikke er flere funn. Jorden fra prøvestikkene siktes gjennom et såld, om mulig bruker vi også vann. De vanligste funnene er små flintbiter, rester fra tillaging av redskaper. Etterpå fylles hullene igjen, slik at det nesten ikke synes at vi har vært på stedet.

Prøvestikk graves ikke overalt, kun der det er grunn til å tro at mennesker har holdt til i steinalderen. Dette er vanligvis steder som for flere tusen år siden har vært en fin flate å slå opp teltet på, med gode plasser for opptrekk av båter, like ved datidens vannkant.