Maskinell sjakting

Sjakting på Frøyland, Time kommune - Klikk for stort bildeSjakting på Frøyland, Time kommune Rogaland fylkeskommune    

Mange kulturminner er verken synlige på overflaten eller mulig å finne ved å grave prøvestikk. Dette gjelder for eksempel rester av hus, graver, spor etter dyrking, ildsteder og innhegninger.

Mange gravhauger har gjennom årenes løp blitt fjernet på overflaten, men det kan likevel være spor etter graven under matjorden. I tillegg ble mange mennesker i fortiden begravd uten synlig markering på overflaten.

For å finne slike kulturminner benytter vi oss av gravemaskin, som åpner søkesjakter for oss. Sjaktene er normalt 3-4 m brede og legges med ca. 12-15 m mellomrom. 

Sjakt på Tjora ved Kongshaugen, Sola kommune. Rester av gravrøys - Klikk for stort bildeSjakt på Tjora ved Kongshaugen, Sola kommune. Rogaland fylkeskommune    Kun matjordlaget fjernes, slik at overgangen mellom matjord og undergrunn blir synlig. Her kan restene etter takbærende stolper (fra hus), kokegroper, graver, og andre arkeologiske spor komme til syne. Alle synlige spor blir kartfestet. Noen steder tar vi ut prøver for datering. Når arbeidet er avsluttet, fylles sjaktene igjen. Metoden benyttes normalt i dyrket mark, men kan også brukes andre steder.   

Fylkesarkeologene disponerer ikke egne gravemaskiner. Vi har rammeavtaler med ulike maskinentreprenører i forskjellige deler av fylket. Tiltakshaver kan også velge å selv stille med maskin og fører.