Lesersørvis

Lesersørvis bygger på den amerikanske metoden Readers´ Advisory. Metoden gjør det mulig å identifisere hva en leser har likt i en bok, og derfor trolig også vil like i en annen. Kurset handler om hvordan du kan bruke lesersørvis i praksis, for eksempel i en-til-en-veiledning, i utstillingsarbeid og når du lager boklister og skriftlige bokbeskrivelser. 

Nettkurs i lesersørvis er tilgjengelig på Bibliotekutvikling.no. Man må lage en bruker for å få tilgang. Videoene er på til sammen cirka 3 timer fordelt på ulike leksjoner. Nettkurset er det mulig å ta som selvstudium, men vi anbefaler alle å følge et kursforløp.

Nettkurs i lesersørvis

Hvis du deltar i et kursforløp får du veiledning og oppgaver underveis i nettkurset og treffer andre bibliotekansatte.  Rogaland fylkesbibliotek vil bidra til at lesersørvis blir tatt i bruk i alle folkebibliotekene i fylket, og vi tilbyr derfor kursforløp knyttet til nettkurset cirka en gang per halvår. Planlagte kurs legges ut i Rogaland fylkesbibliotek sin kurskalender.

Rogaland fylkesbiblioteks kurskalender

Sølvberget bibliotek og kulturhus bruker lesersørvismetoden når de lager brosjyrer med leseforslag, og disse kan lastes ned, skrives ut og deles ut i alle bibliotek. 

Lesersørvis fra Sølvberget

Kontaktperson

Gunhild Nordbø