Bibliotekstatistikk

Alle folkebibliotek skal rapportere inn statistikk til Nasjonalbiblioteket årlig. Rogaland fylkesbibliotek har ansvar for å kontrollere statistikken som rapporteres inn. 

Nasjonal statistikk

Hvert år har fylkesbiblioteket ansvar for å samle inn data fra fylkets grunnskoler, videregående skoler og folkebibliotek. Disse tallene sendes til Nasjonalbiblioteket og blir en del av den nasjonale statistikken.

Du finner informasjon om statistikkrapporteringen og skjemaet som skal benyttes på https://bibliotekutvikling.no/statistikk/. Her finner du også historisk statistikk. 

BibStat er en tjeneste utviklet av Vestfold og Telemark fylkesbibliotek som presenterer bibliotekstatistikk fra flere kilder (inkludert Nasjonalbiblioteket). Her kan du enkelt se egen statistikk og sammenligne bibliotekstatistikk med andre kommuner og regioner for de siste 30 årene. 

Levering av statistikk 

Alle bibliotek får lenke til skjema og påloggingsinformasjon direkte fra Nasjonalbiblioteket i god tid før rapporteringsfristen. 

Tidligere leverte også skolebibliotek statistikk til Nasjonalbiblioteket. Dette blir endret fra 2023. 

Rogaland fylkesbibliotek sender ut tallene som skal rapporteres knyttet til Pressreader (digitale aviser og tidsskrifter) og Allbok (e-bøker og digitale lydbøker).