Litterære pusterom

 

 

Litterære pusterom er et prosjekt støttet av Sparebankstiftelsen SR-bank, med mål om å etablere shared reading-metoden i Rogaland.  

Litterære pusterom er et prosjekt støttet av Sparebankstiftelsen SR-bank, med mål om å etablere shared reading-metoden i Rogaland.  

Metoden går ut på at en sertifisert leseleder leser høyt i en gruppe og leder en reflekterende og undrende samtale om den litterære opplevelsen. Det er en litterær, personlig og sosial opplevelse og handler om å dele leseopplevelser. Metoden er utviklet av organisasjonen The Reader i England, og er brukt i bibliotek, i helse- og sosialsektoren, i fengsel og i rusomsorgen. Målet er å redusere ulikheter i kulturell kapital og åpne litteraturen for flere. Vi leser for å bli klokere på oss selv og andre. 

Prosjektet har fått gavemidler fra Sparebankstiftelsen SR-bank i to perioder. Det er skrevet rapport etter første gaveperiode: 

Litterære pusterom - rapport etter første gaveperiode (PDF, 2 MB)

Tilskuddet fra Sparebankstiftelsen SR-bank er brukt til kursing av leseledere, støtte til lesegrupper og utdanning av 3 lokale kursholdere.  

Planlagte leselederkurs legges ut i Rogaland fylkesbibliotek sin kurskalender.

Presentasjon av shared reading:

https://www.youtube.com/watch?v=gl-WJ2pX3J8

https://leselederne.no/

Vi arrangerer digitale lesegrupper for leseledere cirka en gang per måned. Lesegruppene fungerer som en øvingsarena for både ferske og erfarne leseledere. Gruppene foregår på Teams og invitasjonen går ut til alle leseledere i fylket.

Kontaktperson

Gunhild Nordbø