Litterære pusterom

 

 

Litterære pusterom er et prosjekt støttet av Sparebankstiftelsen SR-bank, med mål om å etablere shared reading-metoden i Rogaland.  

Litterære pusterom er et prosjekt støttet av Sparebankstiftelsen SR-bank, med mål om å etablere shared reading-metoden i Rogaland.  

Metoden går ut på at en sertifisert leseleder leser høyt i en gruppe og leder en reflekterende og undrende samtale om den litterære opplevelsen. Det er en litterær, personlig og sosial opplevelse og handler om å dele leseopplevelser. Metoden er utviklet av organisasjonen The Reader i England, og er brukt i bibliotek, i helse- og sosialsektoren, i fengsel og i rusomsorgen. Målet er å redusere ulikheter i kulturell kapital og åpne litteraturen for flere. Vi leser for å bli klokere på oss selv og andre. 

Prosjektet har fått gavemidler fra Sparebankstiftelsen SR-bank i to perioder. Det er skrevet rapport etter første gaveperiode: 

Litterære pusterom - rapport etter første gaveperiode (PDF, 2 MB)

Tilskuddet fra Sparebankstiftelsen SR-bank er brukt til kursing av leseledere, støtte til lesegrupper og utdanning av 3 lokale kursholdere.  

Planlagte leselederkurs legges ut i Rogaland fylkesbibliotek sin kurskalender.

Presentasjon av shared reading:

https://www.youtube.com/watch?v=gl-WJ2pX3J8

https://leselederne.no/

Vi arrangerer digitale lesegrupper for leseledere cirka to ganger i halvåret. Lesegruppene fungerer som en øvingsarena for både ferske og erfarne leseledere. Gruppene foregår på Teams og invitasjonen går ut til alle leseledere i fylket.

Kontaktperson

Siri Odfjell Risdal
E-post: siri.risdal@rogfk.no

Stig Beite Løken (digitale lesegrupper)
E-post: stig.beite.loken@rogfk.no