Formidlingskompetanse i folkebibliotek (Fif)

 

Prosjektet ble startet i januar 2021. Ti fylkesbibliotek gikk sammen for et felles løft av formidlingskompetansen. Prosjektet er toårig og er støttet av Nasjonalbibliotekets støtteordning Aktiv formidling 2021. Trøndelag fylkesbibliotek har prosjektledelsen.  

Hovedmål

Hovedmålene er å stryke bibliotekansattes arbeid med å formidle mangfoldet i samlingene og å utvikle kommunikative ferdigheter i formidlingen. Prosjektet er rette mot både formell og uformell læring.  

Kulturfondstafetten er et av tiltakene i det uformelle læringsløpet og koordineres av Rogaland fylkesbiblioteket. De andre tiltakene i FiF er: Spillformidling, Lesefellesskap og arrangement, Kunnskapsaktør, Sjangerskolen og Lesersørvis, For de minste og Praksisfellesskap og «Digitalt påfyll». 

Mer informasjon om prosjektet: https://bibliotekutvikling.no/formidlingskompetanse/ 

 

Kulturfondstafetten – et tiltak i Fif 

I Kulturfondstafetten formidler bibliotekansatte over hele landet litteratur innkjøpt gjennom Kulturrådets innkjøpsordningen via videoboktips eller andre digitale format. Resultatet presenteres som nettkurs på Bibliotkeutvkling.no.  

https://bibliotekutvikling.no/kurs/courses/kulturfondstafetten/ 

Målet med kurset er å gi bibliotekansatte kjennskap til nye kulturfondbøker, samtidig som at bibliotekansatte får en øvingsarena for digital formidling i form av videoboktips og bruk av Lesersørvismetoden. 

Samarbeidet er organisert som en stafett der puljene med litteratur som sendes ut til bibliotekene fordeles til ett og ett fylke utover året. Hvert fylke rekrutterer formidlere og følger dem opp til kursetappen er publisert. Fylkene som deltar i den første stafetten er Rogaland, Innlandet, Møre og Romsdal, Vestfold og Telemark, Viken, Agder og Vestland. 

I den første rundet formidles bøkene i innkjøpsordningene for 2021. De siste puljene med 2021-bøker sendes ut til bibliotekene i april 2022, og siste etappe av kurset forventes å publiseres sommeren 2022. Vi har søkt om midler til å fortsette prosjektet og formidle 2022-bøkene, og venter på svar på søknaden.  

Kontaktperson

 Gunhild Nordbø