Felles nettløsning

15 av 23 folkebibliotek i Rogaland har i dag nettsider basert på Webløft-prosjektet. 

Rogaland fylkesbibliotek vil fra høsten 2022 jobbe med å få på plass en ny nettsideløsning for bibliotekene i Rogaland med bedre verktøy for formidling og deling av innhold på tvers av bibliotekene.  

Det vil i dette prosjektet etableres en referansegruppe med ansatte fra folkebibliotekene i Rogaland.