Digin

Digin er et prosjekt som skal samle, styrke og effektivisere bibliotekenes digitale innholdstjenester for å sikre likere tilgang og bedre vilkår. 

Digin bygger videre på forprosjektet «Felles drift av digitale innholdstjenester» som ble gjennomført i 2021 med støtte fra Nasjonalbiblioteket.  

Målet med forprosjektet var å foreslå en kostnadseffektiv løsning for å samle anskaffelse og drift av digitale innholdstjenester for bibliotekene.  

Du kan lese mer om forprosjektet her. Prosjektrapporten kan dere lese her

Det er i 2022 og 2023 søkt om midler til å ta Digin videre i et toårig prosjekt. 

Prosjektet skal ta Digin fra teori til praksis med å etablere en nasjonal digital infrastruktur for folkebibliotek og videregående skolebibliotek samt etablere en organisasjon for distribusjon og administrasjon av digitale innholdstjenester. Videre er prosjektet delt opp i tre delprosjekt; 

  1. Utvikle en felles adgangskontroll som vil redusere behovet for å sende persondata til tredjeparter i inn- og utland, forenkle statistikkinnhenting og ikke minst bidra til økt sømløshet av digitale innholdstjenester i bibliotekene. 
  2. Automatisere innhenting av statistikk på bibliotek-nivå fra de ulike digitale innholdsleverandørene, gjennom BibStat.no. Samt utrede mulighet for vidererapportering til Nasjonal bibliotekstatistikk. 
  3. Som en kick-off for landets innbyggere ønsker vi å utvikle en en-gangs kampanje for å øke kjennskapen til bibliotekenes digitale tilbud. 

Du kan lese en mer utfyllende beskrivelse av prosjektet her 

Videre nyheter, og mulighet for å melde seg på prosjektets nyhetsbrev finner du på prosjektets nettside