Aktiv formidling i Rogaland

Bibliotekene i Rogaland fylke fikk 1 125 000,- i støtte fra Nasjonalbiblioteket for å drive med aktiv formidling i 2023.

Mål: Å få flere til å lese og gjøre litteraturen og biblioteket synlig på nye arenaer i Rogaland. 

Far og barn leser sammen - Klikk for stort bildeBokstart i Strand

Tiltakene er utarbeidet sammen med bibliotekene og bygger i stor grad på metoder for formidling og/eller nasjonale formidlingstiltak som vi ønsker å integrere i den daglige driften i bibliotekene i Rogaland. Tiltakene i søknaden kommer i tillegg til formidling som disse bibliotekene normalt driver med. De omsøkte midlene vil fordeles uavkortet til bibliotekene, og brukes til frikjøp av ansatte (vikarutgifter). 

Disse kommunene er med i 2023: Eigersund, Haugesund, Hå, Karmøy, Klepp, Lund, Randaberg, Sandnes, Sauda, Sola, Strand, Suldal, Time, Tysvær, Vindafjord.

Fylkesbiblioteket følger opp de ulike tiltakene med kurs og workshops, deriblant faste kursrekker basert på nettkurset Lesersørvis, leselederkurs (shared reading), kurs i spillformidling med Bibliogames (sponset av FiF), kunnskapsaktørdager/kick off for Biblioteket som kunnskapsaktør i Rogaland (sponset av FiF) og workshops knyttet til produksjon av videoboktips, podcast og gjenbruk av digitalt innhald.

 

Les også: 

300  tiltak og 15 kommuner - erfaringer fra Rogaland (artikkel på bibloktekutvikling.no) 

Aktiv formidling i Rogaland 2023 - søknad

Aktiv formidling i Rogaland 2022 - søknad og rapport

Aktiv formidling i Rogaland 2021 - søkand og rapport