Tilskudd til friluftslivsarbeid i Rogaland

Mann med bæremeis i naturen - Klikk for stort bilde18 ulike prosjekt som skal bidra til bedre tilretteleggingen av friluftsliv i fylket og sikre regionalt viktige natur- og friluftslivsområder har fått økonomisk støtte.

Vi gir blant annet tilskudd til fysisk tilrettelegging og skjøtsel i viktige regionale natur- og friluftslivsområder og til prosjekter som skaper fysisk aktivitet og motiverer til bruk av friluftslivsområder. Prosjekter som bidra til kunnskapsformidling og kompetanseheving innen friluftsliv og naturforvaltning har også fått støtte.

Tilskudd til friluftslivsarbeid skal bidra til at friluftslivsområdene i Rogaland blir enda bedre tilrettelagt for innbyggerne våre og sikre skjøtsel av regionalt viktige natur- og friluftslivsområder. Støtteordningen skal også motivere til økt friluftsaktivitet og formidling av friluftslivskunnskap.

Tilskudd til friluftslivsarbeid skal bidra til å nå målene og gjennomføre tiltak i handlingsplanen i Regionalplan for friluftsliv og naturforvaltning (Ute i Rogaland).

Tildelt støtte i 2022

Tilskudd til friluftslivsarbeid 2022
Søker Prosjekt Sum i kroner
Bjerkreim kommune Etablering av utstyrsbank i Bjerkreim 100 000
Bjerkreim kommune Tilrettelegging av tilkomst og parkering dagsturhytta 55 000
Gjesdal kommune Gjesdal friluftslivsnettverk 78 000
Hå kommune Familiedag med påsketradisjoner 26 000
Karmøy kommune Naturformidling, Tysvær, Haugesund og Karmøy 70 000
Karmøy kommune Opparbeiding av universelt tilgjengelig tursti i Visnes 97 500
Karmøy kommune Parkeringsplass til friluftsområde 140 000
Karmøy kommune Sykkelparkering til friluftsområder 70 000
Karmøy kommune Utbedring av Moksheimstien med tanke på universell utforming 140 000
Karmøy kommune Utbedring av turvei Liarlund til universelt utformet 140 750
Karmøy kommune Utsiktsrydding og vegetasjonsrydding i Bjørgene 87 000
NJFF Rogaland Hekta 2022 120 000
Sandnes kommune Skjøtsel av viktige natur- og friluftsområder i Sandnes kommune 230 000
Skjold, Vats og Vikebygd Sogelag Kultursti - Amsosen 250 000
Sokndal kommune Etablering av utstyrsbank i Sokndal 100 000
Sokndal kommune Tilrettelegging av turstier 30 000
Strand kommune Skilt og gangbaner 200 000
Suldal kommune Tilrettelegging av turstier 30 000

Fordeling av statlige tilskudd

Det er også blitt fordelt tilskudd fra tre ulike statlige tilskuddsordninger for friluftsliv:

  • Statlig sikrede friluftslivsområder 2022
  • Statlig tilskudd til friluftslivsaktivitet 2022
  • Statlig sikrede friluftslivsområder 2022

Du finner mer informasjon om tildelingene i møtet i Regional-, kultur- og næringsutvalget 24. mars.