Tilskudd til basisfinansiering for kulturaktører

Forfatter Eivind Hofstad Evjemo leser egne tekster på Velferden i Sokndal  - Klikk for stort bildeForfatter Eivind Hofstad Evjemo leser egne tekster på Velferden i Sokndal Velferden Velferden, det kunstnerstyrte senteret for kunst og kultur i Titania sitt gamle gruveanlegg i Sokndal, er en av seks kulturaktører som får tilskudd til basisfinansiering.

Tilskuddsordningen er rettet mot aktører innen det frie, profesjonelle kunstfeltet som bidrar til å utvikle kunstfeltet i Rogaland ut over sitt eget virke gjennom å tilby arenaer eller infrastruktur for produksjon og formidling av kunst. Ordningen skal bidra til økt økonomisk forutsigbarhet for aktører som ikke mottar fylkeskommunal driftsstøtte, og samtidig bidra til å opprettholde viktige eksisterende tiltak. Tilskuddet gis som basisfinansiering, og kan benyttes til den ordinære driften av virksomheten.

Kulturaktører kan søke om basisfinansiering i inntil tre år. Søknaden må fornyes hvert år i den treårige tilsagnsperioden og det tas forbehold om eventuelle budsjettendringer i fylkeskommunen.

Regional-, kultur og næringsutvalget vedtok 24. mars tildelingen av den totale budsjettrammen på en million kroner til seks kulturaktører i Rogaland.

Disse får støtte

Tilskudd til basisfinansiering innen det frie profesjonelle kunstfeltet i Rogaland 2022
Søker Tildelt støtte 2022
Velferden Sokndals Scene for Samtidskunst 250 000
RIMI/IMIR Scenekunst 320000
Haugaland kunstverk 250 000
Kunst Rom Arbeid 60 000
Studio K prosjektrom 50 000
Salongen Visningsrom og Atelierfellesskap 70 000

Tilskudd til basisfinansiering innen det frie profesjonelle kunstfeltet i Rogaland 2022

Tilskudd til basisfinansiering innen det frie profesjonelle kunstfeltet i Rogaland 2022
Søker Tildelt støtte 2022
Velferden Sokndals Scene for Samtidskunst 250 000
RIMI/IMIR Scenekunst 320000
Haugaland kunstverk 250 000
Kunst Rom Arbeid 60 000
Studio K prosjektrom 50 000
Salongen Visningsrom og Atelierfellesskap 70 000