Søknader signaliserer optimisme

Sanger Britt-Synnøve Johansen - Klikk for stort bildeBritt-Synnøve Johansen er en av artistene som får turnéstøtte fra fylkeskommunene. Morten Berentsen  Mange regionale artister har søkt fylkeskommunen om turnéstøtte i vår. 24 kulturaktørene får til sammen nær 1,2 millioner kroner i tilskudd til allment kulturarbeid. 

Tilskudd til allment kulturarbeid skal bidra til at det skapes tiltak og prosjekter av høy kvalitet, som kommer kulturlivet og publikum i Rogaland til gode. Støtte kan gis til tiltak som omfatter hele eller store deler av fylket, eller til lokale tiltak som det er av vesentlig regional interesse å få gjennomført. 

Total ramme for tilskuddsordningen er tre millioner kroner. Tilskuddsordningen har to søknadsfrister (15. april og 1. desember) og to tildelinger hvert år.

Regional-, kultur og næringsutvalget vedtok 2. juni følgende fordeling av 1 190 000 kroner:

Allmenn kulturtilskudd 2022, del 2
Søker Tiltak Tildelt beløp
VISUELL KUNST:
Kristensen Contemporary & Detroit Kunsthalle MølleØy - the workshop 100 000
Pia Myrvold Pia Myrvold The FLOOR -Bygging Kulturbroer FORUS 80 000
Signe Christine Urdal FEM - 60 000
Marie Von Krogh Foto En samling bønner 40 000
Element Kunstgruppe PERSEPSJON 22 40 000
SCENEKUNST:
Scenekraft As Kraften 50 000
Rimi...Produksjons Og Visningsplattform Scenekunst høst 22 105 000
Stine Isachsen Knudsen Resurfacing 50 000
Helene Tungesvik Skogland Writing The Body 50 000
Erlend Auestad Danielsen SIBLING/SYSKEN 50 000
Eirin Bjørsland Hansen Heteslagere 35 000
Raus Danseteater KLUMP 40 000
Marie Kallevik Straume A piece of cake 20 000
Ingunn Vik Fire årstider-prosjektstøtte 70 000
MUSIKK:
Eva Bjerga Haugen Juleturné 40 000
Henrik Økland Henrik Økland ungdomsklubb turné 30 000
Eirik Hellerdal Fosstveit Allehelgenskonsertar 20 000
Tormund B. Vea Minimalistisk Gitar (Goes Electric!) 30 000
Johan Egdetveit Julekonsert turné 30 000
Foreningen Solborg Folkehøgskole Musikkonferansen 9.-12.juni Solborg 2022 80 000
Julian Bøyum Muller Bøyum trio Turné 20 000
Øyvind Grong Turnè Juni 2022 30 000
Britt Synnøve Johansen Lanseringsturné 40 000
LITTERATUR:
Norsk Forfattersentrum Vestlandet Litterært springbrett 80 000
Totalt: 1 190 000

Allmenn kulturtilskudd 2022, del 2

Allmenn kulturtilskudd 2022, del 2
Søker Tiltak Tildelt beløp
VISUELL KUNST:
Kristensen Contemporary & Detroit Kunsthalle MølleØy - the workshop 100 000
Pia Myrvold Pia Myrvold The FLOOR -Bygging Kulturbroer FORUS 80 000
Signe Christine Urdal FEM - 60 000
Marie Von Krogh Foto En samling bønner 40 000
Element Kunstgruppe PERSEPSJON 22 40 000
SCENEKUNST:
Scenekraft As Kraften 50 000
Rimi...Produksjons Og Visningsplattform Scenekunst høst 22 105 000
Stine Isachsen Knudsen Resurfacing 50 000
Helene Tungesvik Skogland Writing The Body 50 000
Erlend Auestad Danielsen SIBLING/SYSKEN 50 000
Eirin Bjørsland Hansen Heteslagere 35 000
Raus Danseteater KLUMP 40 000
Marie Kallevik Straume A piece of cake 20 000
Ingunn Vik Fire årstider-prosjektstøtte 70 000
MUSIKK:
Eva Bjerga Haugen Juleturné 40 000
Henrik Økland Henrik Økland ungdomsklubb turné 30 000
Eirik Hellerdal Fosstveit Allehelgenskonsertar 20 000
Tormund B. Vea Minimalistisk Gitar (Goes Electric!) 30 000
Johan Egdetveit Julekonsert turné 30 000
Foreningen Solborg Folkehøgskole Musikkonferansen 9.-12.juni Solborg 2022 80 000
Julian Bøyum Muller Bøyum trio Turné 20 000
Øyvind Grong Turnè Juni 2022 30 000
Britt Synnøve Johansen Lanseringsturné 40 000
LITTERATUR:
Norsk Forfattersentrum Vestlandet Litterært springbrett 80 000
Totalt: 1 190 000

– Søknadsmassen viser at det er en viss optimisme innen kunstfeltet i fylket, spesielt innen musikk, visuell kunst og scenekunst, og det var mange søknader om turnéstøtte, forteller Jon Inge Zazzera, seksjonssjef for allmenn kultur i Rogaland fylkeskommune.