Rekordstort beløp til idrettsanlegg og fysisk aktivitet

 Over 148 millioner kroner har blitt fordelt til idrettsanlegg og fysisk aktivitet i Rogaland. Her kan du se hvem som får nyte godt av årets spillemidler.

Spillemidler til anlegg for idrett og fysisk aktivitet er den desidert største tilskuddsordningen innen kulturfeltet. Det økonomiske grunnlaget for den statlige idrettspolitikken tilsvarer den delen av overskuddet til Norsk Tipping AS som tilfaller idrettsformål.

– Jeg er glad for at vi kan fordele viktige midler til flotte anlegg og aktiviteter i hele fylket. Etterslepet er stort og det er mange som må vente i flere år på å få midlene de trenger for å realisere prosjekter og anlegg fullt ut til stor glede for innbyggerne i Rogaland, sier Inghild Vanglo (Ap), leder av Regional-, kultur- og næringsutvalget (RKNU) i Rogaland fylkeskommune.

9,6 millioner mer enn i fjor

Med over 148 millioner har Rogaland fylkeskommune i år blitt tildelt et rekordstort beløp til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Dette er en økning på ca. 9,6 millioner kroner fra fjoråret.

– Denne tilskuddsordningen er derfor også en viktig bidragsfaktor til at barn og unge kommer i aktivitet, noe som bidrar til god fysisk og psykisk helse, sier Vanglo.

Torsdag 28. mai vedtok et enstemmig RKNU fordelingen av årets spillemidler på totalt 148 573 000 kroner. Tildelte midler er sortert kommunevis, og innenfor søknadskategoriene ordinære anlegg og nærmiljøanlegg. I tabellen under er nærmiljøanlegg merked (N).

Viktig finansieringskilde

Spillemidlene er en viktig stimulerings- og finansieringskilde til anleggsbygging i Rogaland, både for kommuner og ikke minst for idrettslag. Rogaland fylkeskommune er bemyndiget av Kulturdepartementet til å fordele de spillemidler som hvert år stilles til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Av årets totalt 453 søknader var 271 for ordinære anlegg (anlegg for organisert idrett og fysisk aktivitet) og 182 for nærmiljøanlegg (anlegg for egenorganisert fysisk aktivitet).

I tillegg til hovedfordelingen av spillemidler vil det til høsten bli gjennomført en fordeling av rente- og inndratte midler fra 2019. Årets ramme er på ca. 5.5 mill. kroner.