Publikum vil tilbake til kulturarenaene

Kloroform på Varen Randaberg kulturscene. - Klikk for stort bildeKloroform på Varen Randaberg kulturscene. Anders Jaarvik Sju av ti personer fastslår at den digitale kulturopplevelsen aldri vil kunne erstatte det fysiske møtet. Det kommer fram i den nye kulturundersøkelsen for Nord-Jæren.

Hvordan har pandemien påvirket kulturdeltakelsen til befolkningen på Nord-Jæren? Vil kulturbrukerne vende tilbake til normalen etter hvert som samfunnet gjenåpner, eller ser vi konturer av endrede vaner når det gjelder bruken av digitale kanaler for kulturopplevelse?

Dette er noen av spørsmålene som har blitt belyst i kulturundersøkelsen som nylig har blitt gjennomført på Nord-Jæren av Kantar/Norsk Gallup på oppdrag fra de fire kommunene Stavanger, Sandnes, Sola og Randaberg og Rogaland fylkeskommune.

Unikt tidsbilde

– Årets kartlegging gir et unikt tidsbilde av hvordan innbyggerne på Nord-Jæren selv opplever kulturbruken sin før- og under pandemien, og av hvordan de tror det vil bli når vi har lagt pandemien bak oss. Blant annet registreres betydelig reduksjon i andelen fysisk deltakende, samtidig som nedgangen dels kompenseres ved digitale opplevelser, sier forskningsleder i Kantar Norge, Ole Fredrik Ugland.  

Last ned og les hele undersøkelsen (PDF, 3 MB)

Gledelige funn

– Et av de mest gledelige funnene er at innbyggerne vil tilbake til kulturarenaene og delta på samme nivå som før som før pandemien, sier prosjektleder Anders Jaarvik. Han har koordinert arbeidet med undersøkelsen på vegne av Rogaland fylkeskommune og de fire kommunene.  

– Mange ønsker seg tilbake til kulturopplevelser gjennom fysisk deltakelse. De fleste opplever digital kulturbruk som et supplement mer enn en erstatning til fysisk deltakelse, konkluderer Jaarvik.

45 kulturarenaer

I undersøkelsen oppgir sju av ti personer at den digitale opplevelsen aldri vil kunne erstatte det fysiske møtet. De aller færreste mener at digital formidling gjør det lettere å delta i kulturlivet. Mye tyder likevel på at den digitale kulturdeltakelsen vil ligge på et høyere nivå framover enn før pandemien.  Det er spesielt unge, studenter og personer med høy utdanning som går foran i den digitale kulturbruken.

Dette er sjette gangen kommunene på Nord-Jæren har kartlagt befolkningens kulturaktiviteter. Et representativt utvalg på 1547 personer har besvart undersøkelsen.  Undersøkelsen dekker det profesjonelle og frivillige kulturfeltet, idrett og friluftsliv, og tar for seg oppslutningen om 45 forskjellige kultur- og fritidsarenaer i regionen.