Kortreiste forfattere åpner DKS-høsten

DKS Kortreiste forfattere starter høstprogrammet til Den kulturelle skolesekken (DKS) i Rogaland. Samtidig ønskes det forslag fra kunst- og kulturaktører for skoleåret 2023/2024. 
 

Ni regionale forfattere utgjør "Kortreiste forfattere" og starter DKS-høsten med besøk på en rekke videregående skoler gjennom flere uker. Forfatterne Ida Løkås, Morten Bjerga, Terje Torkildsen, Lars Helle, Kristin Auestad Danielsen, Odveig Klyve, Odd Eirik Sætre Færevåg, Kari Nygård og Stig Beite Løken vil gi elevene skrivekurs, foredrag og formidling, poesi, skjønnlitteratur og bokbad på timeplanen. 

Den kulturelle skolesakken har totalt 42 ulike produksjoner på menyen i høst. Her finner du hele programmet.

DKS-program i Rogaland, høsten 2022

Nær 70 produksjoner

Den kulturelle skolesekken (DKS) er et statlig kunst- og kulturprogram som som gir kunst- og kulturopplevelser til alle elever, fra de går i første klasse på barneskolen og til de går siste året på videregående skole. Programmet er variert, tilpasset de ulike aldersgruppene og dekker kunst-sjangrene musikk, film, visuell kunst, litteratur, kulturarv og scenekunst. 

Den kulturelle skolesekken har totalt 69 ulike produksjoner på programmet i Rogaland dette skoleåret. 15 av disse presenteres for elever i videregående skole. 

Miss Tati, Jørun Bøgeberg og The Brazz Brothers utgjør de musikalske innslagene påFlashback - Skuespillere i tidstrøbbel! DKS forestilling - Klikk for stort bildeOlli Wermskog og Mikkel Niva Det Andre Teateret    programmet, mens fire filmer blir presentert dette skoleåret. Skuespillerne Mikkel Niva og Olli Wermskog kommer med improforestillingen "Flashback - Skuespillere i tidstrøbbel" med både morsomme og utfordrende temaer. Årets DKS-program byr også på en filmworkshop fra Filmhjelp, spesielt rettet mot elever på yrkesfag. Her vil elevene lære å lage instruksjonsfilmer knyttet opp til sitt yrkesfag. Videre vil "Asiatisk tradisjon møter ny teknologi", "bærekraftig utvikling", "kroppslig overskridelse" og "Shakespeares Romeo og Julie" være temaer i årets DKS-meny, sammen med mye mer.

Ønsker forslag for skoleåret 23/24 

Utøvere som ønsker å turnere for Den kulturelle skolesekken i skoleåret 2023/24, kan sende inn sine forslag senest 1. oktober ved å bruke Digitalt skjema for å sende inn forslag til DKS.

Målene for DKS:

  • Å medvirke til at elever i skolen får et profesjonelt kunst- og kulturtilbud.
  • Å legge til rette for at elever i skolen lettere skal få tilgang til, gjøre seg kjent med og utvikle forståelse for kunst- og kulturuttrykk av alle slag.
  • Å medvirke til å utvikle en helhetlig innlemming av kunstneriske og kulturelle uttrykk i realiseringen av skolens egne læringsmål.