Innspillsmøte om spillemiddelordningen

Regjeringen ønsker å legge til rette for at det blir bygd flere idrettsanlegg i Norge. Statssækretær Gry Haugsbakken besøkte Rogaland for å fortelle om arbeidet.

Barn spiller fotball. Foto - Klikk for stort bilde

I Hurdalsplattformen framgår det at regjeringen ønsker å legge til rette for at det blir bygd flere idrettsanlegg og lage en nasjonal plan for idrettsanlegg. Kultur- og likestillingsdepartementet har med dette som utgangspunkt startet arbeidet med en helhetlig gjennomgang av spillemiddelordningen for anlegg til idrett og fysisk aktivitet.

I den forbindelse holder statssækretær Gry Haugsbakken møter i alle landets fylker. Innspillsmøtet i Rogaland ble gjennomført på Atlantic Hotel den 5. desember

For å sikre et best mulig grunnlag for å kunne fatte beslutninger er det viktig å få innspill fra et bredt utvalg av aktører og organisasjoner. I Rogaland ble det gitt innspill fra:

  • Rogaland fylkeskommune
  • Sandnes kommune
  • Rogaland idrettskrets
  • Klepp idrettsråd
  • Stavanger turistforening
  • Friluftsrådene (Ryfylke og Jæren)

Ta kontakt med Erik Søndenaa om du ønsker tilgang til opptak av webinaret.