Hvem fortjener fylkeskommunes Bragdpris?

Professor Terje Aven fra Universitetet i Stavanger vant Bragdprisen 2019Vet du om noen som har utført en særskilt innsats og har markedsført Rogaland på en positiv måte nasjonalt eller internasjonalt? Vi trenger forslag til gode kandidater.

I fjor ble prisen tildelt Terje Aven (bildet), professor ved Universitetet i Stavanger. Aven fikk prisen som honnør for sin samfunnsinnsats nasjonalt og internasjonalt. I 2018 var det Tone og Gjert Ingebrigtsen som fikk prisen. Første gang, i 1994, var det Leif Ove Andsnes og Erik Thorstvedt som fikk prisen. Hvem fortjener å få Bragdprisen i år?

Frist for å nominere kandidater er 1. november

Enkeltpersoner, kommuner, institusjoner og frivillige organisasjoner står fritt til å fremme forslag om aktuelle kandidater.

Prisen består av en statuett av Kristoff Nasilowski, samt 50 000 kroner og prisutdelingen skjer på fylkestinget i desember. 

Nominer kandidat til Bragdprisen

Kriterier for tildeling

  • Kandidatene må ha markert seg ut over det vanlige nasjonalt og/eller internasjonalt i sitt arbeid.
  • Kandidatene må ha markedsført Rogaland på en positiv måte nasjonalt og/eller internasjonalt.
  • Prisen tildeles enkeltpersoner bosatt i Rogaland. I særtilfeller kan den tildeles personer som ikke er bosatt i Rogaland, men som er nært knyttet til fylket eller har gjort en særskilt innsats for fylket.
  • Prisen tildeles bare én gang til samme person.