Her er DKS-menyen for neste skoleår

Miss Tati Øystein Haara Miss Tati er en av de 14 produksjonene som skal besøke ulike videregående skoler med Den kulturelle skolesekken neste skoleår.

Neste års produksjoner til Den kulturelle skolesekken (DKS) er nå presentert og har bestillingsfrist 30. april.

Katalog for DKS 2020-2021 

Den planlagte visningsarenaen 31. mars, for kulturkontaktene i videregående skoler, ble avlyst som følge av korona-situasjonen. Nå er den digitale menyen presentert, og produsentene besvarer spørsmål om produksjonene via telefon, e-post og videomøter.

Relevans for læreplanene

– Vi har mange spennende og varierte produksjonene kan velge for neste skoleår. Det meste er nytt, men noen produksjoner har vært så populære og ønsket fra skolene, at de tas med videre som et tilbud også neste skoleår.  Som følge av fagfornyelsen har vi i år også laget et skjema som viser faglig relevans for læreplanene knyttet til alle produksjonene, forteller fagkoordinator Anne-Kristin Sæther i Rogaland fylkeskommune.

Kulturkontaktene på skolene har frist til 30. april for å legge inn ønsker på hvilke produksjoner de ønsker til sin videregående skole. 

Den kulturelle skolesekken i Rogaland planlegger for at skolene vil være kommet tilbake til normal drift fra høsten av, men tar samtidig forbehold om at covid19-pandemien også innebærer mye usikkerhet.