Halvannen million til festivaler

Egersund visefestival Nesten alle som søkte om festivalstøtte til arrangementer i Rogaland i år har fått innvilget søknaden, Egersund visefestival inkludert.

Torsdag 3. februar tildelte Regional-, kultur- og næringsutvalget (RKNU) 1 530 000 til 39 av de 43 innsendte søknadene til festivalstøtte for 2022. Det betyr at i år får 14 flere festivaler støtte, sammenlignet med fjoråret.

– På grunn av koronasituasjonen har vi denne gang også prioritert festivaler som i utgangspunktet forventes å klare seg uten vår støtte. Vi har fordelt årets midler bredt til flere, sier Inghild Vanglo, leder for Regional-, kultur og næringsutvalget.  

En halv million ekstra

Den økonomiske festivalstøtten har en økonomisk ramme på en million kroner. I år ble det bevilget 530 000 kroner ekstra, som følge av inndratte midler som ikke har blitt utbetalt i tilfeller der festivaler som tidligere år har fått støtte ikke har, eller bare delvis har blitt gjennomført. Total ramme for 2022 er dermed 1 530 000 kroner; en økning med 1/3.

– På grunn av denne økte rammen er det gledelig at de aller fleste får tildelt støtte til sine festivaler. Blant søknadene er det også 14 nye festivaler, deriblant flere som arrangeres i forbindelse med Rikssamlingsjubileet som skal markeres i år, sier Vanglo.

Mangfold av festivaler

Gjennom festivalstøtten skal Rogaland fylkeskommune bidra til et mangfold av kulturfestivaler i hele Rogaland. Det forutsettes at festivalene tilhører det kulturpolitiske ansvarsområdet (herunder kunst, kulturarv og frivillighet), med unntak av idrett. De kulturelle uttrykksformene skal være festivalens hovedfokus.

– Vi har forståelse for at koronasituasjonen fremdeles kan medføre utfordringer med tanke på tid og sted for gjennomføring, og vi legger til grunn en fleksibilitet i dialog med søkere som får tildelt støtte, sier Inghild Vanglo.

Disse får festivalstøtte i 2022:

Tilskudd til festivaler 2022
Festivalnavn Søker Tildelt beløp
Musikk
Ogna Gje Jazz!-Festival- Grønefed Kulturtun AS  35 000
Ranglerock Ranglerock   45 000
Podiumfestivalen i Haugesund Podiumfestivalen i Haugesundsregionen   25 000
Norsk orgelfestival Stavanger kirkelige fellesråd  70 000
Vikedal Roots Music Festival Vikedal Roots Music Festival 45 000
Dalane Blues Festival Dalane Blues Festival   60 000
Karmøygeddon Metal Festival Karmøygeddon   50 000
K&MFEST (NYCMF) Norwegian Youth Chamber Music Festival (NYCMF)   60 000
Haugaland Prog og Rock festival Haugesunds Høvleri & Trælastforretning AS  40 000
About Last Night festival Stavanger About Last Night Festival Stavanger   50 000
Leafest Leafest   30 000
Klassisk påske i Skudeneshavn Falnes Sokn   35 000
Big Band Bonanza Stavanger Jazzforum  30 000
Bjergsted Brass Festival Bjergsted Trombonelaug  45 000
Egersund Visefestival Egersund Visefestival   45 000
Litteratur
Hjemsøkt litteratur- og fortellerfestival Randaberg kommune   30 000
Garborgdagar Time kommune  25 000
SILK - Skudeneshavn Internasjonale Litteratur- og Kulturfestival Skudeneshavn Internasjonale Litteratur og Kulturfestival (SILK)   50 000
bLEST Litteraturfest i Tysvær Tysvær kommune   30 000
Jorddøgn litteraturfestival 2022 Litteraturhuset på Jæren   55 000
Kulturuttrykk på tvers
Vise og lyrikkfestivalen i Haugesund Vise- & Lyrikkfestivalen Haugesund AS   45 000
Treskofestivalen Hovsherad vel og bygdeutvikling   50 000
Munkehagen Festivalen Munkehagen  20 000
Jærdagen/Jærnåttå Jærdagen/Jærnåttå   50 000
Ryfest Ryfest SA   35 000
FlørliFest RIMI...Produksjons og visningsplattform   50 000
Trollfestivalen i Blåfjell Konsertklanen   45 000
Døves Nordiske Kulturfestival / Døves Kulturfestival 2022 Norges Døveforbund - Stavanger  50 000
Guddafest 2022 Guddafest   25 000
Hummerhelg Kvitsøy kommune  20 000
Saudadagane Sauda Ferie & Fritid AS  30 000
I-CAN - International Cartoon and Animation Festival of Norway I-CAN - International Cartoon and Animation Festival of Norway 30 000
Kulturarv/kystkultur
Mini Fjordsteam Stavanger 2022 Stavanger veteranbåthavn   30 000
Viking Festival 2022 Camping Landa Lysefjord AS   20 000
Skudefestivalen 2022 Skudefestivalen kafedrift   40 000
Vikingfestivalen Avaldsnes Opplev Avaldsnes AS  40 000
Hafrsfjordkaupangen 2022   Hafrsfjordvikingene   40 000
Jørpeland Kystkulturfestival Strand kommune 35 000
Den festivalen i Vangen 20 000
1 530 000

Tilskudd til festivaler 2022

Tilskudd til festivaler 2022
Festivalnavn Søker Tildelt beløp
Musikk
Ogna Gje Jazz!-Festival- Grønefed Kulturtun AS  35 000
Ranglerock Ranglerock   45 000
Podiumfestivalen i Haugesund Podiumfestivalen i Haugesundsregionen   25 000
Norsk orgelfestival Stavanger kirkelige fellesråd  70 000
Vikedal Roots Music Festival Vikedal Roots Music Festival 45 000
Dalane Blues Festival Dalane Blues Festival   60 000
Karmøygeddon Metal Festival Karmøygeddon   50 000
K&MFEST (NYCMF) Norwegian Youth Chamber Music Festival (NYCMF)   60 000
Haugaland Prog og Rock festival Haugesunds Høvleri & Trælastforretning AS  40 000
About Last Night festival Stavanger About Last Night Festival Stavanger   50 000
Leafest Leafest   30 000
Klassisk påske i Skudeneshavn Falnes Sokn   35 000
Big Band Bonanza Stavanger Jazzforum  30 000
Bjergsted Brass Festival Bjergsted Trombonelaug  45 000
Egersund Visefestival Egersund Visefestival   45 000
Litteratur
Hjemsøkt litteratur- og fortellerfestival Randaberg kommune   30 000
Garborgdagar Time kommune  25 000
SILK - Skudeneshavn Internasjonale Litteratur- og Kulturfestival Skudeneshavn Internasjonale Litteratur og Kulturfestival (SILK)   50 000
bLEST Litteraturfest i Tysvær Tysvær kommune   30 000
Jorddøgn litteraturfestival 2022 Litteraturhuset på Jæren   55 000
Kulturuttrykk på tvers
Vise og lyrikkfestivalen i Haugesund Vise- & Lyrikkfestivalen Haugesund AS   45 000
Treskofestivalen Hovsherad vel og bygdeutvikling   50 000
Munkehagen Festivalen Munkehagen  20 000
Jærdagen/Jærnåttå Jærdagen/Jærnåttå   50 000
Ryfest Ryfest SA   35 000
FlørliFest RIMI...Produksjons og visningsplattform   50 000
Trollfestivalen i Blåfjell Konsertklanen   45 000
Døves Nordiske Kulturfestival / Døves Kulturfestival 2022 Norges Døveforbund - Stavanger  50 000
Guddafest 2022 Guddafest   25 000
Hummerhelg Kvitsøy kommune  20 000
Saudadagane Sauda Ferie & Fritid AS  30 000
I-CAN - International Cartoon and Animation Festival of Norway I-CAN - International Cartoon and Animation Festival of Norway 30 000
Kulturarv/kystkultur
Mini Fjordsteam Stavanger 2022 Stavanger veteranbåthavn   30 000
Viking Festival 2022 Camping Landa Lysefjord AS   20 000
Skudefestivalen 2022 Skudefestivalen kafedrift   40 000
Vikingfestivalen Avaldsnes Opplev Avaldsnes AS  40 000
Hafrsfjordkaupangen 2022   Hafrsfjordvikingene   40 000
Jørpeland Kystkulturfestival Strand kommune 35 000
Den festivalen i Vangen 20 000
1 530 000