Flere kulturprosjekter får støtte

Med 350 000 kroner ekstra i potten får 44 kulturaktører nær 2,2 millioner kroner i støtte til allment kulturarbeid. Utsmykning på Haraldshaugen Riksmonument er et av prosjektene som får støtte. 

Tilskudd til allment kulturarbeid skal bidra til at det skapes tiltak og prosjekter av høy kvalitet, som kommer kulturlivet og publikum i Rogaland til gode. Tilskuddsordningen har søknadsfrister 15. april og 1. desember hvert år. Støtte kan gis til tiltak som omfatter hele eller store deler av fylket, eller til lokale tiltak som det er av vesentlig regional interesse å få gjennomført. 

Mange nye prosjekter

Tilskuddsordningen mottok 72 søknader innen fristen som var 1. desember. Det er ti søknader flere enn i fjor.

– Vi ser en økning i antall søknader og det er mange nye prosjekter som søker støtte. Søknadsmassen viser at det er god aktivitet innen kunstfeltet i fylket, spesielt innen musikk, visuell kunst og scenekunst, og det er mange som søker om støtte til turnéer. Vi håper at tildelingen kan være et lite, men viktig bidrag i rett retning for aktørene etter to utfordrende år med pandemi, sier Inghild Vanglo (Ap) som er leder av Regional-, kultur- og næringsutvalget i Rogaland fylkeskommune.

Vanglo trekker fram at det blant årets søknader både til allment kulturarbeid og festivalstøtte også er flere arrangementer og prosjekter som skal gjennomføres i sammenheng med Rikssamlingsjubileet, deriblant en installasjon på Haraldshaugen Riksmonument i Haugesund.

350 000 kroner ekstra i denne runden

Total ramme for tilskuddsordningen er tre millioner kroner. I tråd med retningslinjene og etablert praksis har fylkesrådmannen gjennomgått tidligere års bevilgninger for tilskuddsordningen, og inndratt midler som ikke har blitt utbetalt dersom tiltakene ikke, eller bare delvis, har blitt gjennomført. Det er inndratt ubrukte midler på 350 000 kroner som legges til det ordinære budsjettet for tilskuddsordningen i denne runden.

Ny tildeling i mai

Storparten av midlene til kulturfeltet i Rogaland fylkeskommune er bundet opp mot driftsstøtte til de store kulturinstitusjonene i Rogaland. Allment kulturarbeid kan derfor sies å være fylkeskommunens viktigste tilskuddsordning rettet mot det frie ikke-institusjonaliserte kunst- og kulturfeltet i fylket sammen med ordningen Tilskudd til basisfinansiering innen det frie profesjonelle kunstfeltet i Rogaland.

Disse får støtte

Regional-, kultur og næringsutvalget vedtok i sitt møte torsdag 3. februar følgende fordeling av støtte til allment kulturarbeid, første runde. Del to av tilskuddsordningen fordeles i mai.

Tilskudd til Allment kulturarbeid 2022
Søker Prosjekt Tildelt beløp
Visuell kunst
Anne-Kjersti Hermanrud Installasjon til Rikssamlingjubiléet 2022 120 000
Nils Viga Hausken NATUR-kultur-NATUR 40 000
Sagen Media Utstillingsarkitektur / installasjon for ‘Song i stein, bøn i bronse, poesi i pleksiglas’ - Gunnar Torvund av Håvard Sagen, Helene Kjær Bremseth og Matt Bryans. 30 000
Evy Horpestad Tjåland AR(R)V 50 000
Grønn Hagepleie V/Kristen Rønnevik Å erfare sirkulær økonomi og stedets karakter med varsomme bevegelser 60 000
Vestlandsutstillingen Jubileumsutstilling for Vestlandsutstillingen 35 000
Christine Hansen Atelierbesøk/Studio Visit 60 000
Eigersund Næring og Havn Kf Tidevannets nullpunkt 100 000
Salongen Visningsrom & Atelierfellesskap Utstillinger/ program 2022 60 000
Cas — Contemporary Art Stavanger CAS – Contemporary Art Stavanger 75 000
Kari Ann Lending Kleiveland/Studio K Studio K, utstillingsprogram vår 2022 60 000
Anne Haaland Bland 1m OPPHEVES 25 000
Scenekunst
Emilie Hetland Drittbyen - utvikling 40 000
FINDLAY//SANDSMARK Presentasjon og produksjon 60 000
Anders Engebretsen Alternative Landscapes 50 000
Rimi...Produksjons og Visningsplattform Scenekunst og Flørli Fest vår 2022 50 000
Marie Ronold Mathisen Lesesirkel for scenekunst 20 000
Scenekraft AS Teatral Byvandring - Rikssamling! 50 000
Thea Kjeseth Dolmen Min lille krystall 20 000
Marie Kallevik Straume Den store fantasitesten 30 000
Punch Production Torfinn Nag Mann av Guds fred 40 000
Dükjær Helene Düring Kjær Coffee or Die 60 000
Stiftelsen Pasjon Pasjon2022 75 000
Bandlien, Brynjar Åbel All Tomorrow´s Parties 70 000
Bård Bjørknes Fantazoo 60 000
Mågå Stories from the lake 60 000
Musikk
Benjamin Synnevåg Sagebø Skage Larsen Group 30 000
Ann Kristin Sørvåg Sang og musikk i Viking tida. 50 000
Jens Borge Jazzknappleik 60 000
Haugesund kommune Turne med unge lokale musikkgrupper 30 000
Valen Vokalensemble Valen vokalensemble - konsertserie 2022 50 000
Heloise Baldelli Konsertturné - En spasertur rundt Montmartre med Erik Satie 15 000
Pål Asle Pettersen zang:konsertserie 2022 40 000
Bodhild Vossgård Mathisrud Voggesongar til jorda 10 000
Kulturuttrykk på tvers
Anne Karin Torheim Kjære vene, dikt og musikk 20 000
Forteller Marianne Stenerud Det gåtefulle asketreet 40 000
Per Steinar Lie Lumen Drones and The Illuminated 50 000
Insimul Insimul/John Derek Bishop 40 000
Walk Dance Company WALK x Undergrünnen 80 000
Grupper med spesielle behov
Randaberg kommune Sommerfest i Den Grønne Landsbyen 15 000
Klepp Kommune Prosjekt kunst og kulturuttrykk 50 000
Hå Kommune Friluftsdag for vaksne med utviklingshemming 40 000
Litteratur
Snakk! Arrangementrekke vår 2022 40 000
Stiftelsen Kåkå Kverulantkatedralen Tour de KÅKÅ 2022 100 000
2 160 000

Tilskudd til Allment kulturarbeid 2022

Tilskudd til Allment kulturarbeid 2022
Søker Prosjekt Tildelt beløp
Visuell kunst
Anne-Kjersti Hermanrud Installasjon til Rikssamlingjubiléet 2022 120 000
Nils Viga Hausken NATUR-kultur-NATUR 40 000
Sagen Media Utstillingsarkitektur / installasjon for ‘Song i stein, bøn i bronse, poesi i pleksiglas’ - Gunnar Torvund av Håvard Sagen, Helene Kjær Bremseth og Matt Bryans. 30 000
Evy Horpestad Tjåland AR(R)V 50 000
Grønn Hagepleie V/Kristen Rønnevik Å erfare sirkulær økonomi og stedets karakter med varsomme bevegelser 60 000
Vestlandsutstillingen Jubileumsutstilling for Vestlandsutstillingen 35 000
Christine Hansen Atelierbesøk/Studio Visit 60 000
Eigersund Næring og Havn Kf Tidevannets nullpunkt 100 000
Salongen Visningsrom & Atelierfellesskap Utstillinger/ program 2022 60 000
Cas — Contemporary Art Stavanger CAS – Contemporary Art Stavanger 75 000
Kari Ann Lending Kleiveland/Studio K Studio K, utstillingsprogram vår 2022 60 000
Anne Haaland Bland 1m OPPHEVES 25 000
Scenekunst
Emilie Hetland Drittbyen - utvikling 40 000
FINDLAY//SANDSMARK Presentasjon og produksjon 60 000
Anders Engebretsen Alternative Landscapes 50 000
Rimi...Produksjons og Visningsplattform Scenekunst og Flørli Fest vår 2022 50 000
Marie Ronold Mathisen Lesesirkel for scenekunst 20 000
Scenekraft AS Teatral Byvandring - Rikssamling! 50 000
Thea Kjeseth Dolmen Min lille krystall 20 000
Marie Kallevik Straume Den store fantasitesten 30 000
Punch Production Torfinn Nag Mann av Guds fred 40 000
Dükjær Helene Düring Kjær Coffee or Die 60 000
Stiftelsen Pasjon Pasjon2022 75 000
Bandlien, Brynjar Åbel All Tomorrow´s Parties 70 000
Bård Bjørknes Fantazoo 60 000
Mågå Stories from the lake 60 000
Musikk
Benjamin Synnevåg Sagebø Skage Larsen Group 30 000
Ann Kristin Sørvåg Sang og musikk i Viking tida. 50 000
Jens Borge Jazzknappleik 60 000
Haugesund kommune Turne med unge lokale musikkgrupper 30 000
Valen Vokalensemble Valen vokalensemble - konsertserie 2022 50 000
Heloise Baldelli Konsertturné - En spasertur rundt Montmartre med Erik Satie 15 000
Pål Asle Pettersen zang:konsertserie 2022 40 000
Bodhild Vossgård Mathisrud Voggesongar til jorda 10 000
Kulturuttrykk på tvers
Anne Karin Torheim Kjære vene, dikt og musikk 20 000
Forteller Marianne Stenerud Det gåtefulle asketreet 40 000
Per Steinar Lie Lumen Drones and The Illuminated 50 000
Insimul Insimul/John Derek Bishop 40 000
Walk Dance Company WALK x Undergrünnen 80 000
Grupper med spesielle behov
Randaberg kommune Sommerfest i Den Grønne Landsbyen 15 000
Klepp Kommune Prosjekt kunst og kulturuttrykk 50 000
Hå Kommune Friluftsdag for vaksne med utviklingshemming 40 000
Litteratur
Snakk! Arrangementrekke vår 2022 40 000
Stiftelsen Kåkå Kverulantkatedralen Tour de KÅKÅ 2022 100 000
2 160 000