Filmkraft får ny medeier

Fra venstre Rune Thele, avdelingssjef for kultur og næring i Rogaland fylkeskommune, Anne Lærdal, daglig leder i Filmkraft og Jon Inge Zazzera, seksjonssjef for allmenn kultur i Rogaland fylkeskommune. Sandnes kommune har blitt medeier av Filmkraft Rogaland AS og Filmkraft-administrasjonen har flyttet fra Stavanger til Sandnes. 

Filmkraft-administrasjonen har med sine fem ansatte flyttet fra Stavanger til Sandnes. De flyttet inn i nye lokaler i KINOKINO i Sandnes sist høst, men har nå midlertidige kontorlokaler i Sandnes rådhus

Bedre rammebetingelser

Fylkesutvalget i Rogaland støtter endringene og mener at Filmkraft vil bli styrket av at Sandnes kommune går inn som en betydelig eier i selskapet, noe som også vil bidra til å gi bedre rammebetingelser for utviklingen av den regionale filmbransjen.

– Å få Sandnes inn på eiersiden vil kunne gi potensielt økte rammer for filmbransjen og nye lokaler vil gi filmsenteret en mer relevant tilhørighet for administrasjonen ved å bli del av et historisk filmhus som KINOKINO. Vi er også positive til å få enda en engasjert eier som ønsker å ha et bevisst fokus på audiovisuell produksjon og bransjebygging i vår region, sier Anne Lærdal, daglig leder i Filmkraft Rogaland.

Filmkrafts fire eiere

Filmkraft Rogaland ble stiftet i 2006 av Rogaland fylkeskommune, Stavanger kommune, Haugesund kommune og Randaberg kommune. I 2017 solgte Randaberg kommune sin aksjepost tilbake til Filmkraft i påvente av ny eier. Sandnes kommune kjøper seg nå inn i Filmkraft Rogaland med 20 prosent. Det betyr at Haugesund og Stavanger selger deler av sine aksjer. Haugeunds eierandel går ned fra 10 til 5 prosent mens Stavangers eierandel går ned fra 35 til 25 prosent. Filmkrafts nye eierstruktur er gjeldende fra 1. januar 2021. 

Sandnes kommune ble ønsket velkommen i årets generalforsamling i Filmkraft Rogaland den 17. juni. De har allerede betalt fullt driftstilskudd for 2021.

Regionalt filmsenter

Filmkraft er et av 7 regionale filmsenter i Norge som arbeider for å utvikle oFilmkraft, fra venstre: Bransjerådgiver Marie Fuglestein Lægreid, administrasjonsleder Jan Hauge, talentrådgiver Kristine Elliott, filmkonsulent Lars Skorpen og daglig leder Anne Lærdal i foran.g styrke profesjonelle audiovisuelle 

prosjekter i regionen gjennom tilskudd til utvikling og produksjon av dokumentarfilm, fiksjonsfilm og utvikling av spill. Filmkraft forvalter årlige midler fra KUD og våre eiere. Filmsenteret jobber også for å øke den filmfaglige kompetansen blant profesjonelle filmarbeidere og veilede og rekruttere unge talent til filmbransjen i regionen gjennom ulike prosjekter og støtteordninger.

Filmkrafts administrasjon består i dag av daglig leder Anne Lærdal, administrasjonsleder Jan Hauge, talentrådgiver Kristine Elliott, bransjerådgiver Marie Fuglestein Lægreid og filmkonsulent Lars Skorpen.