Får støtte til kulturbasert næringsutvikling

Tekstallianse er en av sju aktører som får støtte til bransjeutvikling. Tekstallianse

Sju kulturaktører i Rogaland får til sammen en drøy million kroner til regional bransjeutvikling innen kulturelle og kreative næringer. 

Tilskuddsordningen skal bidra til å utvikle og styrke regionale bransjestrukturer innen kulturell og kreativ næring i Rogaland. Ordningen skal bidra til å styrke kunst- og kultursektorens økonomiske bærekraft. Midlene skal dekke utgifter knyttet til tiltak som styrker kunnskapen om kultur som næring og kompetansen om entreprenørskap og forretningsdrift i Rogaland.

Målgruppen er regionale kompetansesentre, organisasjoner, nettverk og andre bransjebyggende aktører med regionalt nedslagsfelt innen kulturell og kreativ næring i Rogaland. Søker sine primæraktiviteter skal være lokalisert i Rogaland.

Fylkeskommunene overtok i fjor tilskuddsordningen for regional bransjeutvikling innen kulturelle og kreative næringer fra Kulturrådet. 

Regional-, kultur- og næringsutvalget (RKNU) vedtok 24. mars følgende fordeling av den totale rammen på 1 035 000 kroner: 

Regional bransjeutvikling innen kulturelle og kreative næringer 2022
Søker Tiltak Tildelt støtte
Expo Events AS Kunst Expo 180 000
Tekstallianse Tekstallianse Rogaland 2022 170 000
Capella Records AS Bruke og utvikle kompetanse og produkter innenfor den kommersielle musikkindustrien i Rogaland 100 000
Norske kunsthåndverkere Vest-Norge Etterutdanning/arbeidsopphold 210 000
Filmkraft Rogaland Film som næring; entreprenørskap og forretningsdrift i Rogaland 75 000
Elefantteateret AS Et bærekraftig scenekunstfelt, det kollektive kunstnerskapet 200 000
Star Rogaland Musikk og film 2023 100 000

Regional bransjeutvikling innen kulturelle og kreative næringer 2022

Regional bransjeutvikling innen kulturelle og kreative næringer 2022
Søker Tiltak Tildelt støtte
Expo Events AS Kunst Expo 180 000
Tekstallianse Tekstallianse Rogaland 2022 170 000
Capella Records AS Bruke og utvikle kompetanse og produkter innenfor den kommersielle musikkindustrien i Rogaland 100 000
Norske kunsthåndverkere Vest-Norge Etterutdanning/arbeidsopphold 210 000
Filmkraft Rogaland Film som næring; entreprenørskap og forretningsdrift i Rogaland 75 000
Elefantteateret AS Et bærekraftig scenekunstfelt, det kollektive kunstnerskapet 200 000
Star Rogaland Musikk og film 2023 100 000