Biblioteket ønsker å styrke demokratiet

Trym Talgø Olsen og Solveig Vik fra Rogaland Ungdommens fylkesråd oppfordrer førstegangsvelgere til å bruke stemmeretten ved årets valg. 18-åringene Solveig og Trym håper mange førstegangsvelgere bruker stemmeretten. Fylkesbiblioteket planlegger en rekke arrangementer i høst for å styrke den demokratiske deltakelsen hos elever i videregående skoler.

I forbindelse med 10-årsmarkeringen for terrorangrepene 22. juli 2011, skal Rogaland fylkeskommune bidra til å styrke interessen for demokratisk deltakelse hos ungdom i videregående skole. Dette skjer i samarbeid med bibliotekene, både folkebibliotek og skolebibliotek i videregående skole.

Satsingsområde i bibliotekene

Fylkesbiblioteksjef Britt Ellingsdalen mener det er naturlig å samarbeide med bibliotekene om et demokratiprosjekt.

– Kildekritikk er et satsingsområde i bibliotekene. Dette er ekstra viktig i en tid preget av desinformasjon og falske nyheter. Dessuten ligger det i bibliotekenes mandat og virke å styrke medborgerskap, bygge lokaldemokrati og bidra til å forhindre utenforskap, sier Ellingsdalen. 

Førstegangsvelgere kan påvirke

18-åringene Solveig Vik og Trym Talgø Olsen fra ungdommens fylkesråd deltar fram til 13. september i fylkesbibliotekets kampanje i sosiale medier, med håp om å inspirere flere førstegangsvelgere til å bruke stemmeretten sin.  

– For meg så betyr demokrati muligheten til å få si akkurat det en ønsker og å være med å påvirke det som skjer i landet, og påvirke sin egen framtid. Den muligheten er det ekstremt viktig at alle bruker, sier Solveig Vik (18) fra Haugesund som er leder av Ungdommens fylkesråd i Rogaland.

Trym Talgø Olsen (18), fylkesrådets nestleder, minner om at unge kan være med å påvirke hvordan framtiden blir. Han håper mange jevngamle sier sin mening i høstens valg og samtidig bidrar til et godt demokrati.

– Bruk stemmeretten din, og sørg for at vi unge faktisk blir hørt, sier Trym med klar appell til førstegangsvelgere.

Stortings- og sametingsvalget 2021

Demokrati i krise

Den uavhengige organisasjonen Freedom House slo fast at 2021 blir det femtende året på rad med nedgang for demokratiet på verdensbasis.

– Terrorangrepene 22. juli 2011 og markeringen nå 10 år etter viser og minner oss om at det finnes anti-demokratiske krefter i landet vårt. Vi kan ikke ta de demokratiske prosessene våre for gitt, sier Solveig Ege Tengesdal på vegne av fylkeskommunens arbeidsgruppe for markeringen av 22. juli. Hun ser fram til en innholdsrik og viktig markering denne høsten. 

Sølvberget, Stavanger bibliotek og kulturhus. Sølvberget har utarbeidet to undervisningsopplegg til bruk i videregående skole: «Demokrati i krise» og «Kildekritikk og medborgerskap». Sølvberget arrangerer også to arrangementer for ungdom i høst, med demokrati og demokratisk deltakelse som tema.

Disse arrangementene vil også strømmes digitalt og blir tilgjengelig for videregående skoler i hele fylket. I tillegg blir det en forfatterturné i bibliotekene i fylket våren 2022. Fylkesbiblioteket ønsker også legge til rette for lesesirkler med demokrati, toleranse og forebyggende arbeid som tema på videregående skole.   

Undervisningsopplegg demokrati og medborgerskap