Åtte idrettsarrangementer får støtte

Erling Trondsen, Stavanger SitCup Sittevolleyball, sykkelritt og verdenscup på skøyter er noen av de internasjonale idrettsarrangementene som får totalt 567 000 kroner i støtte fra fylkeskommunen.

Rogaland fylkeskommune skal i henhold til regional kulturplan for Rogaland 2015-2025 bidra til at det arrangeres større internasjonale idrettsarrangementer i fylket vårt.

Flere større mesterskap

Denne tilskuddsordningen innbefatter kun internasjonale idrettsarrangementer. Søknadene de siste årene har vist et stort mangfold av idrettsarrangementer. Rogaland har de senere årene også fått flere større mesterskap som avholdes årlig i regionen, noe som har medført både press og forventninger om økonomisk støtte fra fylkeskommunen.

Ni arrangører søkte om økonomisk støtte til internasjonale idrettsarrangementer i 2022 innen søknadsfristen 1. desember. Den totale søknadssummen er 750 000 kroner. Den årlige tilskuddsrammen er på en halv million kroner. Norway Chess ble i fylkestinget desember 2019 tildelt 100 000 kroner over tre år. 167 000 kroner i ubrukte midler fra tidligere år er inndratt og tilført årets pott, noe som betyr at åtte internasjonale arrangementer denne gang er tildelt totalt 567 000 kroner for 2022. 

Hardt rammet

Etter at Norge stengte ned i mars 2020 har det vært utfordringer med å gjennomføre idrettsarrangementer på grunn av smittevern og nødvendige restriksjoner. Dette har resultert i avlysninger eller store endringer for flere av de idrettsarrangementene som fikk støtte av fylkeskommunen i både 2020 og 2021.

Idretts- og kultursektoren er fremdeles hardt rammet som følge av de nødvendige tiltakene og samfunnsdugnaden som gjennomføres i forbindelse med pandemien. Det er derfor knyttet usikkerhet til gjennomføring av internasjonale idrettsarrangementer også i 2022. Det gjelder spesielt arrangementer som foreløpig ikke har blitt publisert på en internasjonal terminliste eller som ikke har endelig avklaring om de kan gjennomføres eller ikke.

Tildelinger med forbehold

Regional-, kultur- og næringsutvalget vedtok 3. februar tildelingen av årets tildelinger og i tildelingen tas det forbehold om at arrangementet blir avviklet i henhold til søknaden. Med bakgrunn i den spesielle koronasituasjonen også i 2022, vil det ikke bli utbetalt tilskudd ved avlysning av arrangement, og tilskuddene utbetales etter at arrangementet er gjennomført.

Disse får støtte:

Tilskudd til internasjonale idrettsarrangement
Arrangement Tilskudd
Tour of Norway 100 000
KFUM Stavanger SitCup 2022 20 000
Ironman 70.3 Sandnes 100 000
ISU WC Stavanger 2022 100 000
Vigrestad MTB festival 97 000
Åpent Nordisk mesterskap i banesykling 30 000
Nordic Scoot Championship 70 000
ISA EU and World Championship Qualifier 50 000

Tilskudd til internasjonale idrettsarrangement

Tilskudd til internasjonale idrettsarrangement
Arrangement Tilskudd
Tour of Norway 100 000
KFUM Stavanger SitCup 2022 20 000
Ironman 70.3 Sandnes 100 000
ISU WC Stavanger 2022 100 000
Vigrestad MTB festival 97 000
Åpent Nordisk mesterskap i banesykling 30 000
Nordic Scoot Championship 70 000
ISA EU and World Championship Qualifier 50 000