9,5 millioner til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

33 anlegg for idrett og fysisk aktivitet får tildelt totalt 9,5 millioner kroner. Barn og unge fra seks til 19 år er  hovedmålgruppe. 

Torvdalen ballbane i Haugesund. Foto - Klikk for stort bildeTorvdalen ballbane i Haugesund er et av anleggene som får støtte fra spillemiddelordningen.

Rogaland fylkeskommune deler hvert år ut spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysiske aktiviteter i Rogaland. Fylkeskommunen fordeler spillemidlene på vegne av Kulturdepartementet.

Hovedfordelingen skjer på våren, og det ble da fordelt 183 331 000 kroner på 140 anlegg i hele Rogaland. 

I tillegg til hovedfordelingen, fordeler fylkeskommunen rente- og inndratte midler fra året før. Rentemidlene kommer fra hovedfordelingen av spillemidlene som hvert år blir satt på en rentebærende konto. Inndratte midler kommer i hovedsak fra anlegg som enten ikke blir realisert eller at anlegget blir rimeligere enn planlagt.

Barn og unge fra 6 til 19 år

Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet skal bidra til at flest mulig kan drive med både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten. De viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6 – 12 år) og ungdom (13 – 19 år).

Årets tilgjengelige rente- og inndratte midler utgjør 9 246 000 kroner.

Regional-, kultur- og næringsutvalget vedtok torsdag 28. september følgende fordeling:

Spillemidler del 2 2023
Søker Anleggsnavn Tildelt beløp
Sandnes kommune Myrå aktivitetsområde 600 000
Sandnes kommune Sandvedparken trimpark 280 000
Sandnes kommune Varatunparken terrengsykkeløype 300 000
Sandnes kommune Sandvedparken pumptrack 600 000
Stavanger kommune Lysedammen aktivitetspark 300 000
Stavanger kommune Kannik skole treningsutstyr 136 000
Stavanger kommune Kannik skole multibane 259 000
Stavanger kommune Kannik skole sandvolleyballbane 97 000
Stavanger kommune Kannik skole parkour 221 000
Stavanger kommune Etablering av fleraktivitetsområde 300 000
Haugesund kommune Torvdalen ballbane 175 000
Haugesund kommune Tømmerdalen - balløkke 413 000
Haugesund kommune Kyvikdalen - ballbane 355 000
Time kommune Lye - frisbeegolfbane 186 000
Time kommune Eivindsholttjødna turvei - UU tilrettelegging 300 000
Time kommune Bryne skole ballbinge 300 000
Ålgård orientering (Gjesdal kommune) Opstad nærmiljøkart 177 000
Sola kommune Kjerrberget ungdomsskole - tuftepark 242 000
Sola kommune Kjerrberget ungdomsskole - liten klatrevegg 142 000
Sola kommune Kjerrberget ungdomskole parkour 443 000
Sola kommune Kjerrberget ungdomskole hopp og balanseområde 263 000
Sola Kommune Kjerrberget ungdomskole multibane 600 000
Sola Kommune Kjerrberget ungdomskole sandvolleybane 300 000
Randaberg kommune Grødem skole volleyballbane 289 000
Strand kommune Jørpeland aktivitetspark  klatreelement 300 000
Strand kommune Jørpeland aktivitetspark parkour 300 000
Strand kommune Fiskå balløkke 150 000
Strand kommune Jørpeland idrettsanlegg ballbinge 143 000
Hjelmeland kommune Jøsneset skole - ballbinge  143 000
Suldal orienteringslag Etablering av nærmiljøkart 65 000
Suldal kommune Etablering av trimpark 180 000
Suldal idrettslag Rehabilitering av sandvolleyballbane 87 000
Suldal idrettslag Etablering av trimpark 300 000
Sauda idrettslag Brattebakken - hoppbakke K10 300 000
Totalt 9 246 000

Retningslinjer og søknadsfrist for spillemidler