7,2 millioner til idrett og fysisk aktivitet

Alf-Einar Kvalavåg, Tysvær bygdeblad Klatreparken ved Straumen skule i Tysvær kommune er et av de 29 anleggene for idrett og fysiske aktiviteter i Rogaland som til sammen får over 7, 2 millioner kroner i støtte.

Rogaland fylkeskommune deler hvert år ut spillemidler til bygging av anlegg for idrett og fysiske aktiviteter i Rogaland. Hovedfordelingen skjedde i mai, med fordeling av nær 155 millioner kroner.

I tillegg til hovedfordelingen, fordeler fylkeskommunen rente- og inndratte midler fra året før. Rentemidlene kommer fra hovedfordelingen av spillemidlene som hvert år blir satt på en rentebærende konto. Inndratte midler kommer i hovedsak fra anlegg som enten ikke blir realisert eller at anlegget blir rimeligere enn planlagt.

Fylkeskommunen fordeler spillemidlene på vegne av Kulturdepartementet. Regional-, kultur- og næringsutvalget vedtok torsdag 18. november følgende fordeling av totalt 7 223 000 kroner:

Rente- og inndratte midler fordelt november 2021
Søker Beskrivelse Anleggsnavn Tildelt beløp
Eigersund Kommune Etablering av Ballbinge Rundevoll skole ballbinge 300 000
Eigersund Kommune Etablering av Klatrevegg/buldrevegg Eigerøy skole - klatrepyramide 180 000
Sandnes Ulf Arena As   To tiltak på Sandnes idrettspark klatreanlegg Sandnes idrettspark klatreanlegg 600 000
Sandnes Idrettslag Etablering av Nærmiljøkart Austrått skolekart 300 000
Stavanger kommune Etablering av Fleraktivitetsområde Våland skole  trinn 2 bordtennis 161 000
Stavanger kommune Etablering av Sandvolleyballbane Ullandhaug skole sandvolleyballbane 211 000
Stavanger kommune Etablering av Hinderløype Kampen skole hinderløype 173 000
Stavanger kommune Etablering av Fleraktivitetsområde Lunde skole bordtennis 206 000
Haugesund Kommune Etablering av Trasé Vassbrekke Tursti 203 000
Haugesund Kommune To tiltak på Dukkelunden klatretårn Dukkelunden klatretårn 213 000
Sokndal kommune Etablering av Klatrevegg/buldrevegg Hauge sentrum - Klatreparken 300 000
Lund kommune Etablering av Lysanlegg Lundevannet turvei 300 000
Bjerkreim Kommune Etablering av Klatrevegg/buldrevegg Kulturpark ved Svelavatnet - Klatrestativanlegg 300 000
Vigrestad Ik Etablering av Fleraktivitetsområde Vigrestad idrettsanlegg hinderbane 300 000
Klepp Kommune Rehabilitering av Ballbinge Orre skule ballbinge 300 000
Frøyland Idrettslag Etablering av Ballbinge Frøyland stadion3`er binger 300 000
Ålgård Orientering Etablering av Nærmiljøkart Sælandsskogen - Kart over Sælandsfjellet 224 000
Gjesdal Kommune Etablering av Lysanlegg Oltedal turvei 300 000
Opstad Velforening Rehabilitering av Ballbinge Opstad vel ballbinge 157 000
Sola Kommune Rehabilitering av Ballbinge Sola stadionanlegg - ballbinge 171 000
Randaberg Kommune Etablering av Klatrevegg/buldrevegg Randaberg sentrum - Klatrestativ  300 000
Strand Kommune Etablering av Sandvolleyballbane Strandastøa Sandvolley 125 000
Strand Kommune Etablering av Klatrevegg/buldrevegg Reshaugen skole Klatreskråning 260 000
Fjellbergsskardet Hyttevelforening Etablering av Trasé Fjellbergskardet - lysløype 300 000
Kvitsøy Kommune Etablering av Ballbane Langøy ballbane 128 000
Tysvær Kommune Etablering av Klatrevegg/buldrevegg Straumen skule - klatreanlegg 300 000
Høgahaug Velforening Etablering av Klatrevegg/buldrevegg Høgahaug klatrepyramide 124 000
Karmøy Kommune Etablering av Fleraktivitetsområde Åkraparken klatreanlegg 300 000
Vindafjord Orienteringslag Etablering av Nærmiljøkart Ølen sentrum Orienteringskart 187 000

Rente- og inndratte midler fordelt november 2021

Rente- og inndratte midler fordelt november 2021
Søker Beskrivelse Anleggsnavn Tildelt beløp
Eigersund Kommune Etablering av Ballbinge Rundevoll skole ballbinge 300 000
Eigersund Kommune Etablering av Klatrevegg/buldrevegg Eigerøy skole - klatrepyramide 180 000
Sandnes Ulf Arena As   To tiltak på Sandnes idrettspark klatreanlegg Sandnes idrettspark klatreanlegg 600 000
Sandnes Idrettslag Etablering av Nærmiljøkart Austrått skolekart 300 000
Stavanger kommune Etablering av Fleraktivitetsområde Våland skole  trinn 2 bordtennis 161 000
Stavanger kommune Etablering av Sandvolleyballbane Ullandhaug skole sandvolleyballbane 211 000
Stavanger kommune Etablering av Hinderløype Kampen skole hinderløype 173 000
Stavanger kommune Etablering av Fleraktivitetsområde Lunde skole bordtennis 206 000
Haugesund Kommune Etablering av Trasé Vassbrekke Tursti 203 000
Haugesund Kommune To tiltak på Dukkelunden klatretårn Dukkelunden klatretårn 213 000
Sokndal kommune Etablering av Klatrevegg/buldrevegg Hauge sentrum - Klatreparken 300 000
Lund kommune Etablering av Lysanlegg Lundevannet turvei 300 000
Bjerkreim Kommune Etablering av Klatrevegg/buldrevegg Kulturpark ved Svelavatnet - Klatrestativanlegg 300 000
Vigrestad Ik Etablering av Fleraktivitetsområde Vigrestad idrettsanlegg hinderbane 300 000
Klepp Kommune Rehabilitering av Ballbinge Orre skule ballbinge 300 000
Frøyland Idrettslag Etablering av Ballbinge Frøyland stadion3`er binger 300 000
Ålgård Orientering Etablering av Nærmiljøkart Sælandsskogen - Kart over Sælandsfjellet 224 000
Gjesdal Kommune Etablering av Lysanlegg Oltedal turvei 300 000
Opstad Velforening Rehabilitering av Ballbinge Opstad vel ballbinge 157 000
Sola Kommune Rehabilitering av Ballbinge Sola stadionanlegg - ballbinge 171 000
Randaberg Kommune Etablering av Klatrevegg/buldrevegg Randaberg sentrum - Klatrestativ  300 000
Strand Kommune Etablering av Sandvolleyballbane Strandastøa Sandvolley 125 000
Strand Kommune Etablering av Klatrevegg/buldrevegg Reshaugen skole Klatreskråning 260 000
Fjellbergsskardet Hyttevelforening Etablering av Trasé Fjellbergskardet - lysløype 300 000
Kvitsøy Kommune Etablering av Ballbane Langøy ballbane 128 000
Tysvær Kommune Etablering av Klatrevegg/buldrevegg Straumen skule - klatreanlegg 300 000
Høgahaug Velforening Etablering av Klatrevegg/buldrevegg Høgahaug klatrepyramide 124 000
Karmøy Kommune Etablering av Fleraktivitetsområde Åkraparken klatreanlegg 300 000
Vindafjord Orienteringslag Etablering av Nærmiljøkart Ølen sentrum Orienteringskart 187 000

Spillemidler til bygging og rehabilitering av anlegg for idrett og fysisk aktivitet skal bidra til at flest mulig kan drive med både egenorganisert aktivitet og aktivitet i regi av den frivillige medlemsbaserte idretten. De viktigste målgruppene for bruk av spillemidler til idrettsformål er barn (6 – 12 år) og ungdom (13 – 19 år).