500 000 til internasjonale idrettsarrangement

Tor Inge Leidland Norges Dykkerforbund får 75 000 kroner i støtte til EM i undervannsrugby som skal arrangeres i Rogaland i sommer. Ni internasjonale idrettsarrangementer får totalt 500 000 kroner i støtte.

Som regional utviklingsaktør, ønsker fylkeskommunen å bidra til å sette Rogaland ytterligere på det nasjonale og internasjonale idrettskartet. Idrettsarrangementer engasjerer og bidrar til stor frivillig innsats, samtidig som de skaper positive ringvirkninger i regionen på tvers av næringer og kommunegrenser. Arrangementene bidrar til aktivitetsøkning og har en nytteverdi som er i tråd med fylkeskommunens satsning på idrett og folkehelse. Denne type arrangementer er også viktige for idrettens rolle som kulturformidler og identitetsskaper på tvers av kommune-, fylke og landegrenser. Som en følge av den gode anleggsutbyggingen i Rogaland, tilfredsstiller mange idrettsanlegg både nasjonale og internasjonale krav til ulike mesterskap.

I henhold til regional kulturplan for Rogaland 2015-2025, skal Rogaland fylkeskommune bidra til at det arrangeres større internasjonale idrettsarrangementer i fylket vårt. Rogaland fylkeskommune har derfor en årlig tilskuddsramme på 500 000 kroner til internasjonale idrettsarrangementer. 

Regional-, kultur og næringsutvalget i Rogaland fylkeskommune vedtok 4. februar følgende fordeling: 

Tilskudd til internasjonale idrettsarrangement 2021
Søker Idrettsarrangement Tilskudd 2021
Stavanger Sandnes Skøyteklubb ISU World Cup Stavanger 50 000
KFUM Stavanger Volleyball KFUM Stavanger Sit Cup 2021 25 000
Norges Dykkerforbund EM i Undervannsrugby 75 000
Sandnes Atletklubb VM i styrkeløft (damer/herrer) 75 000
Vigrestad Sykkelklubb Simplicity MTB Festival 45 000
Rogaland Svømmekrets North Sea Swim Meet 2021 50 000
Sviland BMX World Cup BMX Super Cross 2021 50 000
Sola Skateklubb ISA EU and World Championship Qualifer 30 000
Totalt: 400 000

I økonomiplan 2020-2023, ble det bevilget et tilskudd på 100 000 kroner til Norway Chess. Det fylkeskommunale tilskuddet som gjelder for perioden fra 2020 til 2022 dekkes innenfor rammen til internasjonale idrettsarrangementer. Det er dermed 400 000 kroner til øvrig fordeling i 2021.

Med bakgrunn i usikkerheten rundt Covid-19, vil det ikke bli utbetalt tilskudd ved avlysning av arrangement. Tilskuddene utbetales etter at arrangementet er gjennomført.

Informasjon om tilskudd til internasjonale idrettsarrangmenter