40 kulturprosjekter får økonomisk støtte

Haugaland KunstVerk 2,2 millioner kroner til allment kulturarbeid er fordelt mellom 40 søkere i Rogaland. 

Fylkeskommunalt tilskudd til allment kulturarbeid kan gis til kommuner, institusjoner og andre søkere. Det gis kun støtte til aktører med bosted i eller med nær tilknytning til fylket. Storparten av midlene til kulturfeltet i Rogaland fylkeskommune er bundet opp mot driftsstøtte til de store kulturinstitusjonene i Rogaland. Tilskuddsordningen "Allment kulturarbeid" er derfor fylkeskommunens viktigste tilskuddsordning rettet mot det frie ikke-institusjonaliserte kunst- og kulturfeltet i fylket sammen med ordningen "Tilskudd til basisfinansiering innen det frie feltet profesjonelle kunstfeltet" i Rogaland.

– Et lite, men viktig bidrag

– Det frie kunstfeltet er blant de sektorene i samfunnet som har lidd mest økonomisk under koronasituasjonen, som fremdeles i høyeste grad er pågående. Mange selvstendige aktører sliter med driften av virksomheten sin, og det er fremdeles uklart hvordan det frie kunstfeltet vil se ut når ting normaliseres. Vi håper at denne tildelingen kan utgjøre et lite, men viktig bidrag i rett retning for noen av disse aktørene, sier Inghild Vanglo (Ap), leder for regional-, kultur og næringsutvalget i Rogaland fylkeskommune. 

400 000 kroner ekstra i år

Total ramme for tilskuddsordningen er tre millioner kroner. I tråd med retningslinjene har det vært en gjennomgang av tidligere års bevilgninger og inndratt midler som ikke har blitt utbetalt, da tiltakene det gjelder ikke eller bare delvis har blitt gjennomført. Det er inndratt 400 000 kroner som legges til ordinære budsjettmidler i 2021 for tilskuddsordningen. Dette muliggjør flere eller større tildelinger i et år som fremdeles vil preges av koronasituasjonen, og er således et ekstraordinært og viktig bidrag i fra Rogaland fylkeskommune sin side.

Regional-, kultur- og næringsutvalget fordelte 4. februar vedtok følgende fordeling av tilskudd til allment kulturarbeid 2021, del 1:

Allmennt kulturarbeid tilskudd 2021, del 1 (XLSX, 12 kB) (klikk på lenken for oversikt)

Gjenstående beløp til fordeling i år er 1,2 millioner kroner. Midlene lyses ut to ganger i året og søknadsfristene er 15. april og 1. desember hvert år. 

Tilskuddsordningen skal bidra til at det skapes tiltak og prosjekter av høy kvalitet, som kommer kulturlivet og publikum i Rogaland til gode.

Tilskuddsordning allment kulturarbeid