140 anlegg får totalt 183 millioner

Vår Energi Arena Sola er et av de 140 anleggene for idrett og fysisk aktivitet som til sammen får 183 millioner kroner i støtte fra spillemiddelordningen

Idrettshall. Foto - Klikk for stort bildeVår Energi Arena Sola

Rogaland fylkeskommune har på oppdrag fra kultur- og likestillingsdepartementet fått ansvaret for å fordele pengene som hvert år blir stilt til disposisjon for bygging av anlegg for idrett og fysisk aktivitet i Rogaland. Spillemiddelordningen er en del av Norsk Tippings overskudd.

Spillemidler til bygging og rehabilitering av idrettsanlegg skal bidra til infrastruktur som gir befolkningen mulighet til å drive aktivitet, både i regi av den frivillige, medlemsbaserte idretten og gjennom muligheten for egenorganisert aktivitet.

Søknader for 569 millioner

Til hovedfordelingen av årets spillemidler har fylkeskommunen mottatt 521 søknader med en samlet søknadssum på 569 370 000 kroner. 140 søknader får til sammen tildelt 183 331 000 kroner.

Regional-, kultur- og næringsutvalget vedtok 25. mai følgende fordeling av årets spillemidler:

Les saksliste og saksdokumenter til Regional-, kultur- og næringsutvalgets møte 25. mai