1,9 millioner til kulturprosjekter

Signe Emeluth's Amoeba Jarle H. Moe Stiftelsen Vestnorsk Jazzsenter skal arrangere Nutshell under årets Sildajazz i Haugesund og er en av 29 søkere som til sammen får 1,9 millioner kroner i støtte.

– Vi er svært glade for denne tildelingen. Det gjør det mulig for oss å gjennomføre Nutshell i Haugesund under Sildajazz i august! Nutshell er landets fremste eksporttiltak for norsk jazz, og det er nå mer enn noen gang svært viktig for norske jazzmusikere, som i stor grad forholder seg til et internasjonalt marked, å komme i gang igjen med utenlands konsertvirksomhet. Gitt Rogaland fylkeskommune sitt svært stramme kulturbudsjett, er det spesielt gledelig at Nutshell og Vestnorsk Jazzsenter blir prioritert. Det setter vi stor pris på, sier Nina Torske, daglig leder i Vestnorsk Jazzsenter.

29 av de 52 søkerne ble innvilget økonomisk støtte fra tilskuddsordningen allment kulturarbeid, andre runde. Totalt ble det søkt om nær 4,5 millioner kroner.

Viktig tilskudd

Storparten av midlene til kulturfeltet i Rogaland fylkeskommune er bundet opp mot driftsstøtte til de store kulturinstitusjonene i Rogaland. Allment kulturarbeid kan derfor sies å være fylkeskommunens viktigste tilskuddsordning rettet mot det frie ikke-institusjonaliserte kunst- og kulturfeltet i fylket sammen med ordningen Tilskudd til basisfinansiering innen det frie feltet profesjonelle kunstfeltet i Rogaland.

Total ramme for tilskuddsordningen er tre millioner kroner. I første tilskuddsrunde for 2020 ble det tildelt 2,2 millioner kroner, inkludert 400 000 kroner i inndratte midler fra tidligere år. I fylkestingets sak om revidert budsjett for 2021 i april ble tilskuddsordningen styrket med 750 000 kroner.

Fredag 28. mai vedtok regional-, kultur- og næringsutvalget følgende fordeling av tilskuddsordningens resterende beløp på 1 950 000 kroner:

Allment kulturarbeid 2021 del 2
Søker Kategori Navn på tiltak Tildelt beløp
Adrian Barstad Andresen Musikk Andresen duo - Turné 30 000
Musikar Vidar Starheimseter Musikk Starheimsæter Trio 35 000
Dorothea Økland Musikk Håkkis og Dorris – Kvit jul i Imsland -  Releaseturné 30 000
Haugan Helland Productions Musikk Lydia Haugan Helland Duo 30 000
Ensemble Paulus Barokk Musikk Turné og Sommerkurs 50 000
Victor Pedersen Musikk Victor Pedersen Trio 35 000
Aslak Rossehaug Musikk og Andre Finurlige Påfunn Musikk Rossman – Rogalandsturné 40 000
Stiftelsen Vestnorsk Jazzsenter Musikk Nutshell 2021 150 000
Min Produksjon As Musikk PM Sessions 100 000
Hå Kommune Musikk Gitaren og gitarmakaren - utstilling på Obrestad fyr 50 000
RIMI...Produksjons og Visningsplattform Musikk Enveloping Sound Music Series Residency Program 75 000
Tou Atelierhus Visuell kunst Ut av venterommet 120 000
Utsira kommune Visuell kunst Heat Exchange - Utsira fyr 50 000
Opplev Jæren Visuell kunst Urbant ruralt 100 000
Stiftelsen Tou Trykk - Grafisk Verksted Stavanger Visuell kunst Plattform Tou Trykk 70 000
Hå kommune Visuell kunst Digitale kunstnersamtaler 25 000
Salongen Visningsrom & Atelierfellesskap Visuell kunst Utstillingsplan for Salongen Visningsrom & Atelierfelleskap 2021 75 000
Stavanger Kunstforening Visuell kunst KS Digital plattform 75 000
Rogaland Kunstsenter Visuell kunst Kompetansehevende tiltak for kunstnere i Rogaland 2021 50 000
Mari Kolbeinson Visuell kunst Søknad om tilskudd til Skaus, residensopphold i New York 80 000
Sagen Media Visuell kunst Book of Sand / Singular Hands 100 000
Scenekraft As Scenekunst Teatral Byvandring - Redervillaer 40 000
Mølleparkens Venner Scenekunst Kome attende 60 000
Relate Theatre As Scenekunst Teater for våre nære relasjoner 70 000
Mågå Scenekunst Stories fra Stavgersand 100 000
Punch Production Torfinn Nag Scenekunst Hårfagre-tablå i opplevelsesløypa. 100 000
Thea Kjeseth Dolmen Scenekunst Her og Nå - Et dansekunstnerisk uteromsprosjekt 50 000
Og Strømme Scenekunst Lukas frå Sand 60 000
Dükjær Helene Düring Kjær Kulturuttrykk på tvers Kunstgrillen - Levende utekunst 100 000
1 950 000