Regionalplan for folkehelse i Rogaland - Rogaland fylkeskommune

Regionalplan for folkehelse i Rogaland

Rogaland fylkeskommune bidrar til et støttende miljø for god helse ved å iverksette en sunn helsepolitikk og forankre helse i alt vi gjør gjennom fylkeskommunale oppgaver som samfunnsplanlegging, opplæring, kultur, samferdsel, næring og lignende.

Folkehelse er et begrep som brukes for å beskrive befolkningens helsetilstand og hvordan helsen fordeler seg i befolkningen. På samme måte som helse er en ressurs for den enkelte, er folkehelsen en av samfunnets viktigste ressurser. 

Regionalplan for folkehelse

Regional plan for folkehelse uttrykker den langsiktige folkehelsepolitikken i fylket. 

Formålet med planen er å synliggjøre og fremme folkehelse i regionen. Det krever at politikk og sektorovergripende arbeid med folkehelse er forankret i kommunale planer.

Planen er gyldig inntil ny plan foreligger.

 

Regionalplan for folkehelse (PDF, 26 MB)

Visjon - Helse i alt vi gjør

Innsatsen rettes mot tre ulike områder:

I de tre satsingsområdene blir det lagt vekt på tiltak mot utsatte grupper, og befolkningen generelt. Fylkeskommunen forventer at kommuner satser på helsefremmende barnehager, skoler, arbeidsplasser og nærmiljø i sin planlegging. Se veiledning i planarbeidet for mer informasjon om hvordan din kommune kan ivareta folkehelse i lokalt plan- og utviklingsarbeid. 

Politiske føringer

 

Illustrasjonsbilde person løfter helse - Klikk for stort bilde Illustrasjon av Peter F. Hjorts    

Til toppen