Folkehelseundersøkelsen 2023

I Folkehelseundersøkelsen 2023 har 18 500 rogalendinger vurdert egen helse, livskvalitet og trivsel. Undersøkelsen viser at de fleste i fylket har det bra, men det er også utfordringer.

Hovedfunn:

  • To av tre trives i stor grad i nærmiljøet (tre av fire i 2020)
  • To av tre vurderer sin egen helse som god eller svært god (tre av fire i 2020)
  • To av tre er godt fornøyd med livet (dvs. svar på 7 eller høyere på en 0-10-skala om hvor fornøyde de er) (tre av fire i 2020)
  • Åtte av ti opplever middels eller god sosial støtte (ni av ti i 2020)
Til toppen