Folkehelseundersøkelsen 2023

Folkehelseundersøkelsen gjennomføres for å kartlegge egenvurdert helse, livskvalitet og trivsel i fylket.

Nå gjennomfører vi undersøkelsen for andre gang, og i slutten av september 2023 inviterer vi 60 000 Rogalendinger, 18 år og eldre, til å delta. De utvalgte vil få tilsendt invitasjon til å delta på sms og e-post. 

Organisering og gjennomføring av undersøkelsen er et samarbeid mellom Rogaland fylkeskommune og Folkehelseinstituttet (FHI). 

Til toppen