Barnetråkk

 

Barnetråkk er et digitalt verktøy for medvirkning som lar barn fortelle hvordan de bruker sitt nærmiljø – hvor de går, hva de gjør og hvordan arealene fungerer for dem.  Over de siste tre årene har Rogaland fylkeskommune arbeidet for å øke innsatsen i trafikksikkerhetsarbeidet gjennom å stimulere kommuner til å kartlegge skoleveien med Barnetråkk og Hjertesone. Det er tildelt ca. 1.3 millioner kroner. Dette er et flerårig samarbeidsprosjekt mellom folkehelse, Samferdsel, Trygg Trafikk Rogaland og fylkestrafikksikkerhetsutvalget. 

Det arrangeres årlig samlinger, der kommunene som har fått tildelt midler til Barnetråkk og Hjertesone, deler sine erfaringer med verktøyet og hvordan det kan brukes i plan. Se presentasjoner fra samlingene under kunnskapsdeling.

Arbeidet som gjøres med trygg skolevei, krever lite ressurser og skaper mye tverrfaglig og sektorovergripende arbeid. Barnetråkk gir bedre arealplanlegging og bedre planer for trafikksikkerhet. Arbeidet støtter også opp om Barnekonvensjonen. Disse digitale kartene som barna selv er med på å utarbeide, er nyttige for kommuner og andre aktører som grunnlag for sitt planarbeid. Slik blir barnas stemmer hørt og områder de setter pris på kan bevares og videreutvikles. Prosjektet skal bidra til omgivelser som stimulerer til økt fysisk aktivitet, trygghet og økt livskvalitet for hele befolkningen. 

Vil du vite hvilke kommuner som har kartlagt skoleveiene sine med barnetråkk? Det kan du se på oppdatert Temakart for folkehelse. Temakartet er et samarbeid med Statsforvalteren i Rogaland. 

Les mer om Barnetråkk.

Trafikksikker kommune

Arbeidet med trygg skolevei skal stimulere til at flere kommuner ønsker å bli trafikksikker kommune. Her finner du oversikt over hvilke kommuner som er godkjent som trafikksikker kommune fordelt på fylker.