Barnetråkk

 

    

Over de siste årene har Rogaland fylkeskommune arbeidet for å øke innsatsen i trafikksikkerhetsarbeidet gjennom å stimulere kommuner til å kartlegge skoleveien med Barnetråkk og Hjertesone. Dette er et flerårig samarbeidsprosjekt mellom folkehelse, Samferdsel, Trygg Trafikk Rogaland og fylkestrafikksikkerhetsutvalget. 

Det arrangeres årlig samlinger for Barnetråkk (BT), et digitalt verktøy for medvirkning som lar barn fortelle hvordan de bruker sitt nærmiljø – hvor de går, hva de gjør og hvordan arealene fungerer for dem. Kommunene som har fått tildelt midler til Barnetråkk, deler sine erfaringer med verktøyet og hvordan det kan brukes i plan. 

Innspillene vi får inn på samlingene deles med de ansvarlige for den nasjonale portalen for Barnetråkk, ved Universitetet i Bergen og DOGA. Dette gjøres for å stadig kunne forbedre verktøyet.

Program for  2022:

 Presentasjoner fra årets samling fås ved å ta kontakt med de som hadde innlegg

  • Gjesdal kommune, Analysere Barnetråkk og gjøre data brukervennlig for planlegger, ved Tore Glette-Iversen
  • Sandnes kommune, holdningskampanje (tegnekonkurranse) og flytting av droppsone/ hjertesone, ved Ingrid Bratseth
  • Barnetråkk og GIS.  Litt om Kartverket og UIB sitt arbeid, ved Astrid Espe, Rogaland fylkeskommune
  • Sokndal kommune, kampanjer ved Liza Øverdal
  • Nettverk for sykkel og gange i Rogaland, ved Sven Kørner, Rogaland fylkeskommune
  • Trygg Trafikk og Rogaland fylkeskommune ved folkehelse. Nyheter og informasjon ved Ingrid Lea Mæland.

Se også erfaringer fra Time kommune med droppsone for foresatte ved Bryne skule: se videosnutt.

 

 

Les mer om Folketråkk