Resultater fra den Nasjonale folkehelseundersøkelsen 2020

Forside av rapporten - Klikk for stort bilde  

Folkehelseinstituttet gjennomførte i 2020 en nasjonal folkehelseundersøkelse for å kartlegge selvrapporterte kostholdsvaner og kroppsvekt. 

Se rapporten: Kartlegging av kostholdsvaner og kroppsvekt hos voksne i Norge basert på selvrapportering. Målet er at dette skal bli en fast, årlig folkehelseundersøkelse som bidrar med viktige, landsrepresentative data om helse og levevaner. Les mer om den nasjonale folkehelseundersøkelsen på FHI sine nettsider.