Fylkestinget

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste folkevalgte organ. Fylkestinget består av 47 representanter fra ti ulike partier i valgperioden 2023–2027.

Fylkestinget samles seks ganger i året for å treffe avgjørelser og være samarbeidspartner i saker av stor betydning for utviklingen i regionen. De vedtar også økonomiplan og årsbudsjett som setter rammene for fylkeskommunens arbeid.

Fylkesordfører og fylkesvaraordfører

Fylkestinget i Rogaland ledes av fylkesordfører Ole Ueland (H), sammen med fylkesvaraordfører Svein Erik Indbjo (Frp).

Fylkesordfører Ole Ueland. Foto - Klikk for stort bilde

Ole Ueland (H)

Fylkesordfører

E-post: ole.ueland@rogfk.no

Mobil: 92 61 31 03

Fylkesvaraordfører Svein Erik Indbjo. Foto - Klikk for stort bilde

Svein Erik Indbjo (FrP)

Fylkesvaraordfører

E-post: svein.erik.indbjo@rogfk.no

Mobil: 97 58 87 63

Fylkestinget består av 47 representanter

Fylkestinget 2023 – 2027 gruppebilde. Foto - Klikk for stort bilde

Møter og saksdokumenter

I politisk møtekalender finner du møteoversikt, politiske saksdokumenter og protokoller for fylkestinget og øvrige råd og utvalg.

Følg møter i fylkestinget på fylkestinget nett-TV

Fylkesutvalget

Fylkesutvalget er fylkestingets arbeidsutvalg. Medlemmene velges blant fylkestingets medlemmer.

Mer informasjon om de folkevalgte

Se informasjon om de folkevalgtes verv og økonomiske interesser i KS´ styrevervsregister.