Fylkestinget

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste folkevalgte organ. Fylkestinget samles seks ganger i året for å treffe avgjørelser og være samarbeidspartner i saker av stor betydning for utviklingen i regionen. De vedtar også økonomiplan og årsbudsjett som setter rammene for fylkeskommunens arbeid.

Fylkestinget i Rogaland ledes av fylkesordfører Marianne Chesak, sammen med fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg.

 

Fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) - Klikk for stort bilde

Marianne Chesak (Ap)

Fylkesordfører

E-post: marianne.chesak@rogfk.no

Telefon: 51 51 66 89
Mobil: 905 69 001

 

Fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg (Sp) - Klikk for stort bilde

Arne Bergsvåg (Sp)

Fylkesvaraordfører

E-post: arne.bergsvag@rogfk.no

Telefon: 51 51 66 34
Mobil: 911 81 096

Fylkestinget består av 47 representanter i valgperioden 2019-2023:

Arbeiderpartiet (Ap) - 10 representanter

Marianne Chesak
Tom Kalsås
Inghild Vanglo
Astri Furumo
Erling Nordgård
Lin Veronica Jacobsen
Kjartan Øvstedal
Siv-Len Strandskog
Asle Rafdal   
Marte Eide Klovning        

Høyre (H) - 10 representanter

Ole Ueland
Elin Schanche
Erlend Jordal
Inger Merethe Bjerkreim
Bjørn Sæstad
Terje Hetland
Ragnvald Nilsen
Anne Marie Lund
Lisbeth von Erpecom Vikse
Lasse Anfinsen Fredheim          

Fremskrittspartiet (FrP) - 5 representanter

Pål Morten Borgli
Margrete Dysjaland
Svein Erik Indbjo
Leif Arne Moi Nilsen
May Helen Hetland Ervik

Senterpartiet (Sp) - 5 representanter

Arne Bergsvåg
Hanne Marte Vatnaland
Jarle Bø
Sandra Christin Brochmann Skarholm
Sigmund Slettebø          

Kristelig Folkeparti (KrF) - 4 representanter

Solveig Ege Tengesdal
Jonas Andersen Sayed
Geir Toskedal
Bjørg Tysdal Moe

Folkets Parti (FP) - 3 representanter

Frode Myrhol
Alexandra Eva Lind
Ove Evertsen

Miljøpartiet De Grønne (MDG) - 2 representanter

Alexander Rügert-Raustein
Erlend Kristensen

Sosialistisk Venstreparti (SV) - 2 representanter

Heidi Bjerga
Monika Kvilhaugsvik

Venstre (V) - 1 representant

Kjartan Alexander Lunde

Rødt (R) - 1 representant

Bjørn Ove Hersdal

Uavhengig (Uavh.) - 4 representanter

Susanne Heart
Mats Danielsen
Faruk Brahimi
Aase Simonsen

Møter og saksdokumenter

I politisk møtekalender finner du møteoversikt, politiske saksdokumenter og protokoller for fylkestinget og øvrige råd og utvalg.

Følg møter i fylkestinget på fylkestinget nett-TV

Fylkesutvalget

Fylkesutvalget er fylkestingets arbeidsutvalg. Medlemmene velges blant fylkestingets medlemmer.

Mer informasjon om de folkevalgte

Se informasjon om de folkevalgtes verv og økonomiske interesser i KS´ styrevervsregister.