Fylkestinget

Fylkestinget er fylkeskommunens øverste folkevalgte organ. Fylkestinget samles seks ganger i året for å treffe avgjørelser og være samarbeidspartner i saker av stor betydning for utviklingen i regionen. De vedtar også økonomiplan og årsbudsjett som setter rammene for fylkeskommunens arbeid.

Fylkestinget i Rogaland ledes av fylkesordfører Marianne Chesak, sammen med fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg.

Fylkesordfører Marianne Chesak (Ap) - Klikk for stort bilde

Marianne Chesak (Ap)

Fylkesordfører

E-post: marianne.chesak@rogfk.no

Telefon: 51 51 66 89
Mobil: 905 69 001

Fylkesvaraordfører Arne Bergsvåg (Sp) - Klikk for stort bilde

Arne Bergsvåg (Sp)

Fylkevarasordfører

E-post: arne.bergsvag@rogfk.no

Telefon: 51 51 66 34
Mobil: 911 81 096

Fylkestinget består av 47 representanter i valgperioden 2019-2023:

Arbeiderpartiet (Ap)

Marianne Chesak
Tom Kalsås
Inghild Vanglo
Daniel Bøhn Rayner
Astrid Furumo
Erling Nordgård
Lin Veronica Jacobsen
Faruk Brahimi
Kjartan Øvstedal
Siv-Len Strandskog
Asle Rafdal             

Høyre (H) 

Ole Ueland
Elin Schanche
Aase Simonsen
Erlend Jordal
Inger Merethe Bjerkreim
Bjørn Sæstad
Terje Hetland
Ragnvald Nilsen
Anne Marie Lund
Lisbeth von Erpecom Vikse
Lasse Anfinsen Fredheim          

Fremskrittspartiet (FrP)

Pål Morten Borgli
Margrete Dysjaland
Svein Erik Indbjo
Leif Arne Moi Nilsen
May Helen Hetland Ervik
Mats Danielsen

Senterpartiet (Sp)

Arne Bergsvåg
Hanne Marte Vatnaland
Jarle Bø
Sandra Christin Brochmann Skarholm
Sigmund Slettebø          

Kristelig Folkeparti (KrF)

Solveig Ege Tengesdal
Jonas Andersen Sayed
Bjørg Tysdal Moe
Reid Ivar Bjorland Dahl

Folkeaksjonen Nei til mer bompenger (FNB)

Frode Myrhol
Alexandra Eva Lind
Ove Evertsen

Miljøpartiet De Grønne (MDG)

Alexander Rügert-Raustein
Susanne Heart
Erlend Kristensen

Sosialistisk Venstreparti (SV)

Heidi Bjerga
Monika Kvilhaugsvik

Venstre (V)

Kjartan Alexander Lunde

Rødt (R)

Bjørn Ove Hersdal

 

 

Møter og saksdokumenter

I politisk møtekalender finner du møteoversikt, politiske saksdokumenter og protokoller for fylkestinget og øvrige råd og utvalg.

Følg møter i fylkestinget på fylkestinget nett-TV

Fylkesutvalget

Fylkesutvalget er fylkestingets arbeidsutvalg. Medlemmene velges blant fylkestingets medlemmer.

Mer informasjon om de folkevalgte

Se informasjon om de folkevalgtes verv og økonomiske interesser i KS´ styrevervsregister.

Til toppen